D66 kiezers BEDANKT!

We willen iedereen die gisteren op ons gestemd heeft heel hartelijk danken voor het bereiken van een historische mijlpaal; nog nooit scoorde D66 Aalsmeer zo goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen!

Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslagen laten zien dat we 1.635 stemmen hebben behaald op een totaal van 12.715 oftewel 12,9% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Dit is uiteindelijk goed voor 3 van de 23 zetels. De definitieve uitslag wordt komende maandag 21 maart bekend gemaakt. Maar er is geen reden om aan te nemen dat er nog veranderingen zullen optreden.

Aalsmeer bedankt!

We danken al onze kiezers voor de stem die ze op ons hebben uitgebracht en zullen er alles aan doen om dat vertrouwen gestand te doen.

Blijdschap vermengt zich hier met plichtsbesef. We hebben een groot aantal concrete zaken op papier gezet in ons verkiezingsprogramma en we gaan de komende tijd kijken in hoeverre we hier andere partijen met mee kunnen krijgen. De punten waarop dat niet lukt zullen we de komende vier jaar toch proberen op een andere manier voor elkaar te krijgen. Dit was de basis voor jullie steun, dus dit is de basis van onze opdracht de komende vier jaar.

Prioriteiten komende
vier jaar

We zullen de komende weken samen zitten met onze leden in Aalsmeer om de uitslag te vieren en de uitkomst door te nemen. We horen graag van hen wat voor hen de prioriteiten zijn.

We hebben tijdens de campagne ingezet op veilig verkeer, een herziening van de woonagenda, een voorspoedige energietransitie en beperking van de overlast van Schiphol. Dit blijven sowieso de belangrijkste punten in ons overleg met de andere partijen de komende tijd. Maar we horen graag van onze leden welke van de vele punten uit ons verkiezingsprogramma volgens hen prioriteit dienen te krijgen.

Overigens is uiteraard iedereen welkom om met ons in contact te treden over welk punt dan ook.

Nogmaals veel dank! We gaan er met z’n allen een mooie vier jaar van maken!