Voortgang onderhandelingen 2022 raad richting college

Sinds de verkiezingen van half maart is er enige vooruitgang geboekt in de onderhandelingen richting een nieuw college.

Weliswaar zouden we als D66 liever iets meer vaart in de onderhandelingen hebben gezien, maar we sluiten ons aan bij de constatering dat we liever gaan voor een resultaat waarbij alle mogelijkheden eerlijk worden afgewogen, dan een snelle klap waarbij partijen en belangen zich niet gehoord voelen.

Duiding uitslag

Na een voor D66 Aalsmeer uitmuntende uitslag constateerde lijsttrekker Sybrand de Vries al dat er een interessante verhouding was ontstaan binnen de gemeenteraad.

In zijn ‘duiding van de verkiezingsuitslag’ in de raadsvergadering van 30 maart (42:26-45:36) bracht hij naar voren dat de twee partijen die tijdens de campagne dicht bij de mensen stonden en goed naar hen luisterden beloond zijn met een goede uitslag.

De uitslag heeft ook gezorgd voor een interessante verhouding binnen de gemeenteraad met min of meer gelijkende ‘blokken’. Dit zal mogelijk zorgen voor een meer gelijkwaardige onderlinge verhouding. En belangrijker; praktisch geen mogelijkheid meer om met twee partijen de rest van de raad buitenspel te zetten.

Uitgangspunten
onderhandelingen

Inmiddels zijn we een maand op weg in de onderhandelingen om uiteindelijk tot een nieuw college te komen.

Zoals al snel naar de verkiezingen bekend werd is het uitgangspunt van D66 Aalsmeer dat we moeten voorkomen dat we opnieuw in een 12-11 verhouding in de raad komen te staan. Dit zorgt voor te veel spanningen. Bij de ‘oppositie’ die zich al snel buitenspel gezet zal voelen. Maar ook bij de ‘coalitie’ die zich waarschijnlijk al snel zal moeten onderwerpen aan een ‘fractiedwang’ waarbij alternatieve geluiden uit de eigen gelederen gesmoord zullen worden.

Ook is D66 een groot voorstander van deelname aan het college van Absoluut Aalsmeer. AA is naar stembusuitslag de grootste partij in Aalsmeer en verdient daarmee verantwoordelijkheid in het college. Zij verdienen hun ideeën in praktijk te zien worden gebracht en D66 ziet wat dat betreft uit naar een goede samenwerking, in welke vorm dan ook.

Combinaties

De uitslag van de verkiezingen heeft gezorgd voor een ruime verscheidenheid aan combinaties. De al genoemde combinatie AA, D66, GL, PvdA. Maar gezien onze tegenstand ten opzichte van een 12-11 verhouding heeft deze combinatie een kleine kans. CDA en AA hebben ook een 12-11 meerderheid. Wat ons betreft dus ook liever niet. AA, CDA, VVD leidt tot 17 zetels en dus een ruime meerderheid. Een populaire combinatie is die van AA, CDA, VVD en D66. Maar er is ook een mogelijkheid dat er, in het verlengde van het vorige college, gezocht wordt naar een combinatie waarbij alle partijen zich vertegenwoordigd zien in het college. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke combinatie er uit gaat rollen.

Raadsbreed akkoord

De partijen hebben besloten te werken aan een raadsbreed akkoord voordat wordt overgegaan tot het samenstellen van een college. Volgens het persbericht op de website van de gemeente komen de partijen op 10 mei bij elkaar om de eerste teksten van een raadsakkoord te bespreken. Dit moet uitmonden in een complete definitieve tekst op 25 mei. Deze laatste tekst zou de weerslag moeten zijn van een zogenaamd raadsbreed akkoord, waarbij alle partijen iets van hun gading zouden moeten terugvinden. Op die basis zullen vervolgens de collegeonderhandelingen worden gevoerd. Pas op dat moment zal er dus pas over partijcombinaties en ‘de poppetjes’ worden gesproken.

Bijdrage D66 Aalsmeer

De huidige onderhandelingen vinden (als vanzelfsprekend?) plaats onder geheimhouding. Wat betreft de totstandkoming van afspraken willen we onze leden echter wel degelijk de mogelijkheid geven tot inspraak. De teksten die we aanleveren richting raadsakkoord baseren we uiteraard op ons verkiezingsprogramma. Maar net als bij het verkiezingsprogramma zien we in dat proces ook graag een bijdrage van de kant van onze leden.

We sturen na 10 mei een nieuwsbrief rond waarin we zullen aangeven op welke manier jullie je stem kunnen laten horen. In de tussentijd staan we als fractie uiteraard altijd open voor een nadere toelichting of welk ander gesprek dan ook. Voel je altijd welkom om een berichtje te sturen of om een vergadering bij te wonen!