Links naar rechts en links wat links

Op deze pagina biedt de fractie van D66 Aalsmeer een aantal handige links aan. Zowel handig voor eigen gebruik als voor de toevallige bezoeker.

‘Handig’ is het thema. Dus niet ‘onuitputtelijk’ of ‘volledig’. Mocht je zelf nog enige nuttige links voor het dagelijkse politieke gebruik hebben, laat het ons dan weten. Overigens laten we links naar nieuwsbronnen verder links liggen – hier liever de noodzakelijke of minder voor de hand liggende, nuttige links.

D66

De website van D66.
www.D66.nl

D66 Noord-Holland

De website van D66 Noord-Holland.
www.noordholland.d66.nl

Lokale afdelingen D66

De websites van de lokale afdelingen van D66 zijn over het algemeen te vinden door de link richting D66 in te voeren gevolgd door forward slash ‘plaatsnaam’ – bijvoorbeeld D66.nl/aalsmeer.

Gemeente Aalsmeer

De website van de gemeente Aalsmeer.
www.aalsmeer.nl

Mogelijk is ook de pagina van de gemeente Aalsmeer interessant waar de debatten van de gemeenteraad live te volgen zijn en later terug te kijken zijn.

Twee andere pagina’s zijn ook interessant en vooralsnog wat moeilijk te vinden op de website van de gemeente. De vergaderstukken van de gemeenteraad en het college. Hierbij zitten ook de schriftelijke vragen en antwoorden van de raad en college die geen onderdeel uitmaken van de raadsvergaderingen. Die laatste hebben vaak te maken met zaken die op dit moment spelen.

Schriftelijke vragen (en antwoorden) gemeenteraad.
Vergaderstukken college.

En natuurlijk niet te ontbreken op de website van de gemeente Aalsmeer; een Schiphol-pagina. Onder ‘Wonen bij Schiphol’ kan er onder meer doorgeklikt worden naar diverse relevante websites en meetgegevens.

Provincie Noord-Holland

De website van de provincie Noord-Holland.
www.noord-holland.nl

Eerste & Tweede Kamer

De website van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
TweedeKamer.nl
Eerste Kamer: EersteKamer.nl

Interessant is ook de pagina van de Tweede Kamer met de agenda en bijeenkomsten van de Tweede Kamer waar de debatten live te volgen zijn.
Voor de Eerste Kamer volg de link richting ‘Activiteiten van de Eerste Kamer’ en kies ‘plenaire vergadering‘.

En zeer zeker nuttig de pagina van de Tweede Kamer waar de debatten achteraf terug te kijken zijn.
Eerste Kamer: Eerste Kamer debat gemist.

Lokale media

Voor de lokale media maken we een uitzondering op de regel verdere media onvermeld te laten. De links voor de via het internet vrij toegankelijke media die focussen op het lokale nieuws in de gemeente Aalsmeer zijn:

AalsmeerVandaag
De Nieuwe Meerbode
0297.nl
AmstelveenZ

Servicepunt Duurzame Energie

Hier zijn onder meer veel video-opnames terug te kijken van de sessies die zijn georganiseerd in het kader van duurzaamheid en de energietransitie. Experts-bijeenkomsten met professionals, ambtenaren en (lokale) politici.
www.servicepuntduurzameenergie.nl

Algemene Rekenkamer

En hoe pakken al die plannen en het beleid nou eigenlijk uit? De Rekenkamer is de onafhankelijke controleur van de rijksoverheid. Soms werkt iets wel, soms niet – vaak is er een gemengd resultaat. Hoe is het gegaan en hoe kan het beter? Hier vind je het.
www.rekenkamer.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Denk aan een cijfer en het is hier te vinden. De statistiek aan de basis van het beleid. Anders dan het CPB hier de droge, simpele cijfers en feiten (en cijfers). Alles dat geteld kan worden wordt hier verzameld.
www.cbs.nl

Centraal Planbureau (CPB)

Afwisselend bron van kennis en kop van jut. Basis voor veel landelijk beleid als financiële onderbouwer en voorspeller. Veel pittig leesvoer. De doorzetter kan de basis vinden voor praktisch alle financiële fundamentele overwegingen van de landelijke politiek.
www.cpb.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veel buitengewoon nuttige onderzoeksrapporten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Bron van kennis. Te weinig gebruikt door de dagelijkse politiek maar dapper voortdurend doorduwend. Blader door de onderzoeken en je wordt vanzelf fan van dit instituut.
www.scp.nl

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Wil je weten waar de landelijke politiek over 10 jaar van gaat zeggen dat ze het niet hebben kunnen zien aankomen, ga dan even langs bij de WRR. Grondige onderzoeken met een degelijke analyse en adviezen om tegenspoed te vermijden. De wetenschappelijke basis van het regeringsbeleid voordat de politiek zich ermee gaat bemoeien. Veelvuldig van stal gehaald wanneer verdronken kalveren uit de put getrokken worden.
www.wrr.nl