Keten van gemiste kansen voor starters, jongeren en senioren

In de raadsvergadering van donderdag 27 januari is de Startnotitie Hoofdweg-Zuid besproken. Deze notitie ziet op de ontwikkeling van woningbouw op de tuinbouwgronden tussen de Hoofdweg-Schoutweg-Romeijnstraat en Clantstraat.  

Vrijgevallen plek
supermarkt

Kern van de discussie vormde de invulling van de vrijkomende locatie, waarop de 2e supermarkt Kudelstaart gepland was. Deze supermarkt is uit het plangebied gehaald, waarmee volgens D66 een kans ontstond extra woningen in de vorm van twee- c.q. driekamerappartementen voor jongeren, starters en senioren te realiseren. Aan dit type betaalbare woningen is een groot tekort, de kansen op de woningmarkt voor deze doelgroepen zijn uiterst gering en worden er niet beter op met de huidige prijsontwikkeling.

Starre posities

Kat in het bakje zou je zeggen, immers de gemeenteraad spreekt vaak uit dat er juist voor deze doelgroepen meer gebouwd moet worden. Maar helaas blijkt dat met name CDA en VVD het slecht bij woorden laat, als er daadkracht gevraagd wordt geven die partijen niet thuis. En dat is niet de eerste keer, meerdere pogingen van D66 om iets extra’s te doen, zoals ook bij de invulling van de Oosteinderdriehoek, worden door die partijen in de kiem gesmoord. Hun argument is dat twee jaar geleden een Woonagenda is vastgesteld met een woningverdeling van 25% sociaal, 30% middelduur en 45% duur.  En daar houden ze bikkelhard aan vast.

Aanpassing woonagenda

D66 is van mening dat de Woonagenda, hoewel slechts twee jaar jong, achterhaald is door de prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Jongeren en starters maken geen enkele kans meer in het bestaande segment en voor senioren zijn er geen betaalbare doorstroommogelijkheden. En daarmee zit de woningmarkt muurvast.

In een Woonagenda kun je niet wonen, maar volgens CDA en VVD dus wel. Helaas; D66 constateert dat VVD en CDA een keten van gemiste kansen op gang heeft gebracht door de kansen die er nog wel zijn om zeep te helpen.