Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Stadhuis Wageningen Beeld: Paul Toxopeus

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou.

Referendum
Wageningen heeft een gemeentelijk raadgevend referendum sinds 2006. Er wordt echter nooit een referendum aangevraagd, dat komt doordat de drempel veel te hoog is. Momenteel moeten 2.250 handtekeningen worden verzameld, mensen moeten langskomen in het gemeentehuis om deze handtekening te zetten. D66 wil de drempel voor fysieke handtekening verlagen en digitaal ondertekenen mogelijk maken. Op deze manier wordt het gemeentelijk raadgevend referendum toegankelijk voor inwoners.

Burgerraad
De afgelopen jaren is gepraat over democratische vernieuwing, de komende jaren dient dit in de praktijk te worden gebracht. D66 wil daarom een relevant beleidsterrein neerleggen bij een groep aselect gekozen burgers, een burgerberaad. Op deze manier kunnen zonder partijpolitieke inmenging, maar in verbinding met de Wageningse bevolking, beslissingen worden genomen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.