Samen aan de slag

16 mei was de start van de nieuwe coalitie, waar D66 deel van uitmaakt.

We zijn heel blij met de uitkomst van dit hele intensieve maar prettige traject dat kundig en met energie werd geleid door formateur Selçuk Akinci. Heel veel dank hiervoor. Hoewel we het liefst met een raadsakkoord hadden willen komen, zijn we erg blij met het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit geeft focus op de thema’s die we belangrijk vinden, maar laat ook ruimte aan de gehele raad als het gaat om de invulling. Belangrijk is dat het akkoord op actie en uitvoering is gericht en er de komende vier jaar meters kunnen worden gemaakt. Dat geldt voor het klimaat, de energietransitie, vergroening in de stad en de woningbouw, maar ook voor onderwijs, sport en cultuur. Inclusiviteit heeft een belangrijke plaats gekregen en ook de continue verbetering van de manier waarop we consultatie, initiatief en inspraak van inwoners vormgeven is stevig verankerd en wordt raadsbreed opgepakt. Met een stevige portefeuille, op economie, regio, binnenstad, jeugdzorg/WMO en cultuur, hebben we een mooie positie om onze programmapunten uit te voeren: inclusief, toonaangevend en in balans. Maud Hulshof, heel veel succes en Martin Riesmeijer welkom in de raad!