Nazomerse vooruitblik

Met het zomerreces achter ons betreden we als raadsleden een nieuwe periode waarin veel onderwerpen gaan passeren. Zoals bouwprojecten, de woonzorgvisie en de begroting. En die hangt ook weer samen met besluiten die door de overheid worden genomen over de gemeentefinanciën.

Door de val van het kabinet komt er vertraging in de besluitvorming en daar hebben gemeentes last van.

En laten we niet vergeten dat ook de Europese verkiezingen naderen. Het lijkt misschien ver weg, maar de cruciale aard ervan vraagt om voortdurende verbinding. Want op Europees niveau worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het milieu, migratie en klimaat. Om die reden had D66 Wageningen de kandidaten voor het Europees parlement  van D66 uitgenodigd om hun plannen te komen presenteren in Wageningen. Daarin werd de verbinding gemaakt met de locale plannen.

Verbinding is waar het ons om gaat. Als D66 en ook als raad, willen we inwoners nog meer betrekken bij onze besluitvorming. Er zijn eerder al stappen gemaakt. We houden openbare vergaderingen, schrijven in Stad Wageningen en op Socials, delen onze contactgegevens en maken documenten toegankelijk. Toch is er meer dan dat. Sommigen vinden niet altijd de weg, aarzelen om te spreken of denken dat hun mening niet uitmaakt. Maar elke stem telt, elke persoon is waardevol. Als raadsleden pretenderen we geen absolute wijsheid te bezitten. Het is juist door naar anderen te luisteren dat onze inzichten groeien. Onze inspanningen om Wageningers te betrekken, krijgen de komende tijd meer vorm.

Nog tips?