Het fysieke domein

Klimaat, omgeving en milieu

Wageningen heeft voldoende plannen om klimaatneutraal te worden. In de afgelopen jaren is ca. 30% van haar klimaatdoelen gerealiseerd. Dit is niet gering, maar we zijn er ook nog niet. Om klimaatneutraal te worden is er nog veel te doen en zoals de recente wateroverlast heeft laten zien; het klimaat wacht niet op ons. D66 wil in de komende periode versnellen op de uitvoering van alle plannen, zorgen dat ‘zon op dak’ voor 80% is gerealiseerd en dat er dubbele cijfers worden behaald in de besparing van energie.

  • Groen wordt wat ons betreft een integraal onderdeel van de stad. Een model waarin groen niet wordt gezien als kostenpost maar als waarde.

Wonen en ruimtelijke ordening

Wonen in Wageningen vraagt om innovatieve en creatieve concepten. D66 wil doorstroming bevorderen en zorgen voor wijken waar iedereen wonen kan. Daarvoor zijn extra woningen in uiteenlopende woonvormen nodig. Die willen we realiseren op een betaalbare, duurzame en zo groen mogelijke manier. We willen Wageningen nog aantrekkelijker maken voor de inwoners door te investeren in de oude stadsstructuur en daarbij de ruimtelijke structuur verder te verbeteren zodat de stad nog meer een gezellige ontmoetingsplaats wordt met een florerend centrum.

  • We bevorderen natuurinclusief bouwen. Geluidsoverlast, vervuiling en sluipverkeer willen we terugdringen.

Economie, innovatie, mobiliteit en bereikbaarheid

Wageningen heeft een prachtige binnenstad die economisch nog veel sterker kan worden als daarop gericht wordt ingezet. We zien een mooie as lopen van het nieuwe Vrijheidskwartier met Hotel de Wereld, de Aula, de Bevrijdingsstraat en het 5 Meiplein tot aan de haven. Door aan het begin en het eind van deze as een point of interest te maken, ontstaat er een logische loop door het centrum, waar alle winkels en horecabedrijven baat bij hebben.

  • We vinden het belangrijk dat er gericht wordt gezocht naar detailhandel- ,horeca- en recreatieve concepten die aansluiten bij wat Wageningen is en nodig heeft.

Al onze plannen voor een groene stad, inclusieve stad en vernieuwende stad lees je hier.