Vrij van zorgen over zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

De corona-crisis heeft ons naast een heleboel persoonlijk en maatschappelijk leed, ook laten zien dat waar mensen uit gevoel van urgentie handelen, er fantastische resultaten kunnen worden behaald.

Preventie en indicatie
Inzet van welzijns- en vrijwilligerswerk heeft laten zien dat als er snel en dichtbij wordt gehandeld, grote en zwaardere zorgvragen voorkomen kunnen worden. Preventie blijft een belangrijk thema en we willen dan ook dat Wageningen zich blijft inzetten voor het Nationaal Preventie Akkoord.

Mantelzorgers
D66 hecht veel belang aan aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers, zeker ook voor jonge mantelzorgers en mantelzorgers voor mensen met psychische problematiek. Dit omdat blijkt dat deze groepen ook in onze stad lastig te bereiken zijn en verhoogd risico lopen om met langdurige ongewenste effecten van het mantelzorgen te maken krijgen.

Eigen regie
We willen dat de gemeente Wageningen inzet op digitale vormen van zorg en welzijn (E-zorg). Bij alle digitale functionaliteiten is het ook van belang om een goede verbinding naar fysieke vormen te hebben, zodat het aan de persoon zelf is om te bepalen welke vorm of combinatie het beste werkt.

Jeugdzorg
Alle kinderen verdienen een fijne jeugd, waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot gezonde, gelukkige mensen. Soms lukt het niet als ouder om je kind die zorg of steun te bieden die nodig is. Dan is het nodig dat er laagdrempelig en professionele hulp geboden kan worden. De gemeente staat ouders en kinderen bij om te voorkomen dat kinderen problemen krijgen en helpt bij het oplossen van zorgen of problemen. Jeugdhulp zetten we in via Startpunt. Dat is voor ouders een makkelijk te vinden en herkenbaar aanspreekpunt waarbij de hulpverlening ook beter kan worden afgestemd.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.