Vrij om te ondernemen en innoveren

WUR Campus Forum Beeld: Paul Toxopeus

Corona en ondernemers
Het effect van de coronacrisis op de economie van de stad is op dit moment nog niet goed in te schatten. Naast risico’s voorzien we ook kansen en die kansen liggen in het lokale ondernemerschap. We denken dat in Wageningen het ondernemerschap in de diensten- en creatieve sector, het “mid- en low tech”starters segment nog versterkt kan worden. Er is een grote behoefte aan mensen die voor praktische beroepen zijn opgeleid. We willen hierin de samenwerking verstevigen met WUR, AERES, CHE, ROC Rijn IJssel met hun ondernemerschapsopleidingen.

Binnenstad
De grote winkelketens zijn belangrijk voor een goede toestroom naar het centrum en betaalbare basisvoorzieningen voor iedereen. Die zijn er en moeten we koesteren. Daarnaast willen we ruimte maken voor meer specialistische, creatieve en ambachtelijke bedrijf/winkeltjes die bezoekers van de landelijke trekkers als Matser en Het Depot een reden geven om de stad in te lopen en Wageningen te ontdekken

Wageningen en de WUR
Wageningen vormt mede dankzij de WUR het kennishart van de regio Foodvalley. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Wageningen de positie van de regio Foodvalley en haar rol daarin versterkt. We willen dat de WUR haar positie verder kan ontwikkelen op het gebied van AgriFood, natuur, duurzaamheid en biodiversiteit. 

De studenten en medewerkers geven de stad een internationaal karakter en een open geest. Andere Wageningers zorgen juist weer voor realiteit en voeten op de vloer. Dat is het unieke karakter van onze stad en dat koesteren we. Iedereen moet kunnen profiteren van ons mooie ecosysteem.

Haven
De Wageningse haven heeft een belangrijke economische functie, die nu nog vooral vanuit de industriële waarde wordt ingezet. Naast deze functie, die voor de toekomst op een duurzame manier veiliggesteld moet worden, zien we ook potentie in de recreatieve activiteiten en zien we graag dat de haven ook ruimtelijk meer in verbinding komt met de stad.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.