Vrije kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Geld voor cultuur
Er is al vele jaren bezuinigd op de cultuursector. Daar waar geld beschikbaar komt, wil D66 dit besteden aan actieve cultuurparticipatie van amateurbeoefenaars. Dat betekent met name ruimte voor beoefening en voldoende financiële ondersteuning waardoor amateurverenigingen professionele begeleiding kunnen behouden.

Cultuurnomaden
Na het verdwijnen van het Venster staat Cultureel Wageningen te springen om een vaste broedplaats waar verenigingen en cultuurliefhebbers elkaar ontmoeten en inspireren. Waar opslag mogelijk is voor bijvoorbeeld decorstukken en instrumenten, zonder de voortdurende druk om steeds weer op zoek te moeten naar andere tijdelijke oefenruimte en andere tijdelijke opslagruimte. Zoals sportaccommodaties en scholen.

Cultuurraad
In plaats van een cultuurcoördinator ziet D66 liever dat er vanuit de samenleving een Cultuurraad wordt opgericht, analoog aan de huidige Sportraad. Daarmee ontstaat ook een duidelijke gesprekspartner voor de gemeente en een cultureel netwerk voor de verenigingen. Wageningen kan dan ook cultuurverkiezingen organiseren zoals gedaan wordt binnen de sport, om daarmee het netwerk voortdurend te versterken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.