Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Inclusieve scholen
Juist omdat scholen zo algemeen zijn, zijn het mooie plaatsen voor verbinding en ontwikkeling. We willen alle Wageningse kinderen de beste start geven en de beste kansen voor later. Hierbij vinden we het ook van belang dat kinderen zowel mensen uit hun eigen omgeving leren kennen, als ook kinderen met hele andere achtergronden. We vinden het van belang dat ze door dezelfde deur gaan, ook al volgen ze een andere opleiding.

Gelijke kansen
We willen een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 12 jaar en we willen ouders stimuleren hieraan deel te nemen, zodat ieder kind een goede startpositie heeft en gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Om onderwijsachterstanden te voorkomen zetten we in op schakelklassen, zomerscholen of een verlengde leertijd. Kinderen met een taalachterstand krijgen in kleine groepjes taalles om hun woordenschat op niveau te brengen.

Vakwerk
Wageningen heeft op onderwijsgebied een mooie voedingsbodem voor praktisch talent. En dat hebben we nodig. Er zijn namelijk tekorten in praktische beroepen in bouw, ICT en persoonlijke dienstverlening. Ook in Wageningen. D66 wil hieraan aandacht geven en het belang van het VMBO en MBO uitdragen.

BBLTHK
De BBLTHK heeft een centrale rol in Wageningen; ze draagt bij aan verbinding, cultuur, aan leven lang leren, het aanleren van digitale vaardigheden en maakt lezen laagdrempelig. Kortom de BBLTHK is van onschatbare waarde. De bibliotheek kan onderwerpen oppakken die op dit moment op het bordje van de school terechtkomen zoals burgerschap en digitalisering/digitale vaardigheden. D66 wil laaggeletterdheid helemaal uitbannen en taalniveaus opkrikken. Dit is van belang om iedereen te kunnen laten meedoen in onze stad.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.