Vijf plannen voor een inclusieve stad

Hoe verschillend alle Wageningers ook zijn, wat hen bindt is de liefde voor deze mooie en eigenzinnige stad. Waar we de komende vier jaar aan willen werken is het vieren van onze vrijheid om verschillend te zijn, om juist door onze verschillen ook onze overeenkomsten te zien en te koesteren. Niets is zo leuk om te leren hoe een ander iets doet, ergens naar kijkt, iets aanpakt. Het verruimt onze blik, verrijkt onze gedachten en daarmee onze wereld. Dat is Wageningen inclusief.

01. Veilig over straat

Wageningen is een regenbooggemeente omdat we inclusiviteit cruciaal vinden. Hoe je er ook uitziet, ongeacht kleur, geaardheid of beperkingen, iedereen moet veilig over straat kunnen. Gelukkig is Wageningen een veilige stad en dat willen we zo houden. Iedereen moet altijd veilig over straat kunnen. Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. De gemeente heeft een rol in het beschermen hiervan door criminaliteit en overlast tegen te gaan. Dat willen we constructief en duurzaam aanpakken.

02. Inclusieve scholen

Juist omdat scholen zo algemeen zijn, zijn het mooie plaatsen voor verbinding en ontwikkeling. We willen alle Wageningse kinderen de beste start geven en de beste kansen voor later. Hierbij vinden we het ook van belang dat kinderen zowel mensen uit hun eigen omgeving leren kennen, als ook kinderen met hele andere achtergronden. Daarom willen we dat kinderen uit dezelfde buurt samen naar school kunnen gaan. Voor leerlingen met verschillende onderwijstypen vinden we het van belang dat zij door dezelfde deur gaan, ook al is de opleiding die ze volgen een andere.

03. Goed Onderwijs

We streven naar goed onderwijs in Wageningen voor iedereen. Met behulp van vroeg- en voorschoolse educatie willen we alle kinderen gelijke kansen geven op een leerrijke omgeving. Een leeromgeving waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en er aandacht is voor wat er nodig is op het gebied van sociale, schoolse en persoonlijke ontwikkeling. Hierin heeft de gemeente samen met de scholen een verantwoordelijkheid. We willen een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 12 jaar en we willen ouders stimuleren hieraan deel te nemen, zodat ieder kind een goede startpositie heeft en gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Om onderwijsachterstanden te voorkomen zetten we in op schakelklassen, zomerscholen of een verlengde leertijd. Kinderen met een taalachterstand krijgen in kleine groepjes taalles om hun woordenschat op niveau te brengen.

04. Jeugdzorg

Alle kinderen verdienen een fijne jeugd, waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot gezonde, gelukkige mensen. Waar kinderen in veiligheid op kunnen groeien, zichzelf kunnen zijn en hun talenten tot bloei kunnen laten komen. Soms lukt het niet als ouder om je kind die zorg of steun te bieden die nodig is. Dan is het nodig dat er laagdrempelig en professionele hulp geboden kan worden. De gemeente staat ouders en kinderen bij om te voorkomen dat kinderen problemen krijgen en helpt bij het oplossen van zorgen of problemen. Deze ondersteuning is gericht op het bieden van maatwerk, het versterken van regie en het geven van vertrouwen. Dat is immers verankerd in onze kernwaarden en daar staan we voor.

05. Lokaal werkgeverschap

We willen stimuleren dat MBO-leerlingen stage kunnen lopen in onze eigen stad. Onze ambitie is om van alle Wageningse organisaties erkende leerbedrijven te maken. De gemeente en al haar (lokale) partners en leveranciers, groot en klein, geven het goede voorbeeld. Wij willen een inclusieve arbeidsmarkt die mooie kansen biedt voor leerlingen met een praktische scholing. Door stages bij Wageningse organisaties, een gemeente die startende ondernemers echt op weg helpt en ruimte voor kleinschalige maak- en artistieke industrie te bieden. Van meubel- en instrumentenmaker, van bouwvakker tot bakker of van boer tot kweker. In een omgeving waar ook ruimte is voor kunst en ontwikkeling. Bij voorkeur zien we een maakindustrie die in onze circulaire en inclusieve economie een sleutelrol speelt door hergebruik van materialen en die werk en stages biedt voor mensen die kansen aangrijpen om mee te doen met de maatschappij.

Luister naar onze podcast!

Wil je meer weten over hoe D66 Wageningen over thema’s als Duurzaamheid, Groen, Wonen, Sport, Cultuur en Sociaal-liberalisme in de lokale praktijk denkt? Beluister dan onze podcasts!