Organisatie en financiën

Bestuursstijl

D66 staat voor een transparant en verantwoordelijk bestuur. We hechten eraan dat het voor Wageningers helder en inzichtelijk is hoe de stad wordt bestuurd en welke afwegingen worden gemaakt. Inspraak en participatie kunnen in onze stad versterkt worden, daarom wil D66 een aantal concrete veranderingen.

  • We willen de drempel voor een gemeentelijk referendum verlagen. Zo hebben burgers straks meer inspraak.
  • Het burgerberaad moet in de praktijk gebracht worden. Op deze manier kunnen zonder partijpolitieke inmenging beslissingen genomen worden.

Financiën

D66 staat voor een verantwoordelijk financieel beleid, zodat we het sociaal beleid van vandaag ook morgen nog kunnen betalen: een duurzaam sociaal beleid. Er moet ruimte zijn om te kunnen investeren in de lange termijn.

  • Wageningen moet financieel onafhankelijk blijven met ruimte voor vernieuwing.
  • De meerjarenbegroting van de gemeente moet sluitend zijn, risico’s in beeld en reserves op orde.

Al onze plannen voor een groene stad, inclusieve stad en vernieuwende stad lees je hier.