Vrij bewegen binnen en buiten de stad

Busverbinding Wageningen – Ede Beeld: Paul Toxopeus

Openbaar vervoer
Belangrijk voor het verhogen van de bezoeken aan de (binnen)stad is de bereikbaarheid. Voor de hele stad is het van belang dat we hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) krijgen dat de kennisas, de woonwijken en ook het centrum goed bereikbaar maakt. Het liefst zien we een lightrail-verbinding tussen station Ede-Wageningen, via WUR, Nijenoord, Kortenoord en de kop van de haven, en een tweede verbinding die de Veluwezoom verbindt vanuit Rhenen via Wageningen en Renkum naar Arnhem. Door in samenhang met de lightrail ook het busnet te verbeteren en strategisch te verleggen, kan ook het autoverkeer tussen Renkum en Wageningen beperkt worden.

Parkeren
Hoewel we Wageningen als fietsstad zien, zal de auto – zeker als deze in de toekomst elektrisch of op waterstof zal rijden – een factor blijven in onze stad. Door goede parkeervoorzieningen te maken van voldoende formaat kunnen we de auto’s van de bolwerken halen, de stadssingels groener maken en de stadsgracht weer openen. Hiermee wordt de oude vestigingscontour weer zichtbaar en ontstaat er publieke ruimte die ingezet kan worden voor ontspanning en verkoeling.

D66 ziet daarom de noodzaak van een strategische geplaatste parkeervoorziening nabij het centrum om de binnenstad autovrij te krijgen en de ambities van de aantrekkelijke stad waar te maken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.