Laagvliegen over Wageningen

Om de toename van vliegverkeer (o.a. Lelystad) mogelijk te maken wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld.

Vliegtuigen gaan daarnaast op verschillende hoogten vliegen. Zo stijgt de capaciteit van het luchtruim. Er wordt in het lagere luchtruim een extra luchtsnelweg gecreëerd. Hierdoor ontstaan laagvliegroutes waarbij vliegtuigen op een hoogte van circa 1800 meter vliegen. Deze nieuwe routes gaan over een groot deel van Nederland, 23 Natura2000- en stiltegebieden zoals de Veluwe. Eén route gaat mogelijk over Wageningen. Dit betekent geluidsoverlast, ultrafijnstof en afname van leefbaarheid voor mens en natuur. De nieuwe vliegroutes zijn korter. Dat levert enkele procenten milieuwinst op. De groeiprognoses van het vliegverkeer halen deze milieuwinst echter binnen drie jaar in. D66 vindt dat vliegverkeer teruggedrongen moet worden. Alle partijen in de provincies Overijssel en Gelderland zijn tegen laagvliegen en bijna alle partijen in de 2e kamer zijn tegen laagvliegen. Desalniettemin lijkt de nieuwe indeling van het luchtruim (met laagvliegen) doorgedrukt te worden. D66 Wageningen volgt dit onderwerp op lokaal, provinciaal en landelijk niveau nauwgezet en vindt het onacceptabel dat de groei van de luchtvaart ten koste gaat van natuur-, woongebieden en zoveel milieu- en geluidsoverlast veroorzaakt.