Lozing vervuild water

De laatste tijd werden we benaderd door ongeruste inwoners van Wageningen over de voorgenomen lozing van vervuild water in de Nederrijn. Ook zagen we berichten in de krant. Deze vervuiling is afkomstig van de oude ENKA fabriek in Ede.

Het is  verbazingwekkend dat de verontreiniging niet meteen goed is aangepakt. Nog meer verbazingwekkend is, dat deze verontreiniging afgevoerd zou moeten gaan worden via een nog aan te leggen pijp vanuit Ede naar de Nederrijn. De aard van de verontreiniging is zorgwekkend. Naast sulfaat zitten er waarschijnlijk ook stoffen in, zoals pentachloorfenol. Het is geen goede zaak als dat allemaal in de Nederrijn terechtkomt. Op een plek waar wordt gerecreëerd en vlakbij de inlaat voor de Stadsgracht. Die plek ligt bovendien in Natura-2000 gebied. Redenen genoeg voor D66 om een motie in te dienen samen met GroenLinks, PvdA en Connect die bijna unaniem werd gesteund door de gemeenteraad. In de motie werd het college opgeroepen de lozing van verontreinigd water in de Nederrijn tegen te gaan. En om zo snel mogelijk met de gemeente Ede, de provincie en het waterschap in gesprek te gaan om de verontreiniging ter plekke te zuiveren en om zich nadrukkelijk te manifesteren als belanghebbende partij. Want dat zijn we immers als het gaat om Wagenings grondgebied. Reacties zijn welkom.