Enka pijplijn en werk asielzoekers

Vorige week maandag bespraken we in de gemeenteraad de koers voor het komende jaar.

D66 heeft twee moties ingediend die allebei breed gesteund werden. Eén ervan ging over de plannen die het waterschap heeft met betrekking tot de aanleg van een pijplijn om de Enka vervuiling in de Rijn te lozen. Het is misschien de meest kosteneffectieve maatregel, maar wij maken ons zorgen over de effecten op natuur- en waterkwaliteit. Ondanks dat het waterschap en de provincie hier de leiding hebben, willen we toch dat de gemeente Wageningen een plek opeist aan tafel. We hebben het college dan ook opgeroepen om, samen met de experts van de WUR, in gesprek te gaan met het waterschap. Inzet van het gesprek is om, gelet op de nieuwste technieken, opnieuw te bekijken of ongezuiverde lozing op de Rijn echt de enige haalbare oplossing is. Dit vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat de zorgen van inwoners oprecht en terecht zijn. De andere motie ging over asielzoekers. Wij vinden dat asielzoekers de kans moeten krijgen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Want dan kunnen ze beter en sneller integreren en deel uitmaken van onze maatschappij. En daarom willen we dat Wageningen een experiment start, juist hier kunnen we dat! Wordt vervolgd.