Vrij door een betaalbaar huis

Nieuw Kortenoord Beeld: Paul Toxopeus

Verstedelijking
Het is al lang geen nieuws meer, er is een wooncrisis. Prijzen schieten omhoog en het woningaanbod is ontzettend laag. Te weinig woningen voor starters, studenten en ouderen, en lange wachttijden voor de sociale huur.

Ook in Wageningen staan we voor een verstedelijkingsopgave. Er zijn ongeveer 4000 woningen extra nodig in en rond Wageningen. We willen hier ruimte aan bieden, maar wel met behoud van de groene kwaliteit van stad en omgeving. We willen een compacte stad houden en zien daarom veel in verdichting in combinatie met gedeelten uitbreiden. We zien potentie in woonlocaties bijvoorbeeld rondom de haven, de driehoek bij de Haarweg en Nude II.

Groen wonen
We willen het groene buitengebied en de stad beter en zichtbaar met elkaar verbinden. Dit door alle wijken via aantrekkelijke groene routes met de binnenstad, met elkaar en het buitengebied te verbinden zodat iedereen toegang heeft tot groen en het makkelijk wordt te bewegen en recreëren in het groen. Hiermee versterken we de biodiversiteit in de stad maken we de groene kwaliteit beleefbaar voor iedereen in Wageningen, terwijl we tegelijkertijd een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en de verkoeling in de stad.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.