Born-oost: dialoog werkt

D66 vindt participatie belangrijk. De planvorming rondom Born Oost laat zien hoe waardevol het is om met elkaar in gesprek te gaan. Op initiatief van D66 haalde een vrijwel unanieme raad in december 2019 de ontwikkeling op de Born Oost uit de besluitvorming.

Gesprekken met omwonenden maakten duidelijk dat deze te weinig waren betrokken bij de planvorming, maar ook dat ze niet tégen de ontwikkeling waren en bovendien goede en constructieve ideeën hadden over hoe het beter kon. In een motie vreemd drongen we aan op een nieuwe dialoog van de initiatiefnemer – WUR – met omwonenden en andere belanghebbenden. Een groepje raadsleden heeft die hernieuwde dialoog nauwkeurig gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Het resultaat anno 2022: er ligt een sterk verbeterd en uitgebalanceerd bestemmingsplan dat aan veel bewonerswensen tegemoetkomt. De ontwikkeling gaat ruimte bieden aan kennisintensieve bedrijven, en tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit, ecologie, waterberging, een goede afwikkeling van (fiets)verkeer en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Van een situatie met vooral weerstand is de Born Oost nu een ontwikkeling waar naar uitgekeken wordt. Dat is wat D66 betreft de kracht van dialoog en samenspraak rondom ruimtelijke plannen, samen zien hoe het ook kan en elkaar vinden. Dank voor ieders inzet!