Meer vrijheid in keuze achternaam

Onlangs stemde de Eerste Kamer in met het voorstel om ouders ruimere keuze te geven in welke achternaam hun kinderen zullen dragen.

Naast de bestaande keuze tussen de achternaam van de moeder of de vader is het vanaf 2024 ook mogelijk een combinatie van beide namen te geven. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht.

Dit voorstel komt niet uit de koker van de regering of een individueel kamerlid, maar vanuit een inwoner. Dit betreft de Wageningse Laura Kraak. Van idee naar petitie, naar aangenomen voorstel in Tweede en Eerste Kamer nam zo’n 8 jaar in beslag. Een indrukwekkende krachttoer. Via deze weg feliciteer ik haar graag met dit knappe resultaat. Voor kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023 komt een overgangsregeling van één jaar. Ik heb het college gevraagd een plan te maken dit onder de aandacht te brengen van ouders die in deze periode een kindje kregen of krijgen. 
Mijn vriendin en ik hebben dinsdag 2 januari 2024 alvast omcirkeld in onze agenda’s. Die dag gaan we naar het stadhuis en vanaf dan zullen onze kinderen met ons beider achternamen door het leven gaan.