Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Hoogstraat Wageningen Beeld: Paul Toxopeus

Vertrouwen werkt, verdienen loont
Terwijl de participatiewet uitgaat van wantrouwen, gaat D66 uit van vertrouwen. Zo heeft het onderzoek naar het experiment met de bijstand in Wageningen laten zien dat vertrouwen werkt en verdienen loont. We willen de komende vier jaar deze lijn vasthouden en uitbouwen. Concreet zetten we in op een vaste begeleider die mensgericht werkt, op ondersteuning en scholing waar nodig en blijven we inzetten op maatwerk. 

Leer-werkloket
Om iedereen aan het werk te houden of te krijgen stimuleren we deelname aan het werkleerloket van de regio Foodvalley. Een meer flexibele inzetbaarheid door een veranderende arbeidsmarkt vraagt om goede ondersteuning in de vorm van advies en scholingsvouchers.

Lokaal werkgeverschap
We willen stimuleren dat MBO-leerlingen stage kunnen lopen in onze eigen stad. Onze ambitie is om van alle Wageningse organisaties erkende leerbedrijven te maken. De gemeente en al haar (lokale) partners en leveranciers, groot en klein, geven het goede voorbeeld. Wij willen een inclusieve arbeidsmarkt die mooie kansen biedt voor leerlingen met een praktische scholing.

WerkgeversServicepunt
Wageningen werkt binnen de regio Foodvalley samen met het WerkgeversServicepunt. Op deze manier worden werkgevers gefaciliteerd om de juiste mensen te vinden. Ook voor personeelsvraagstukken en vragen over regelingen kunnen bedrijven daar terecht. D66 wil dat Foodvalley nog meer een economische topregio wordt met volop spin off voor Wageningen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.