Vrij zijn door een veilige stad

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Veilige leefomgeving
Veiligheid betekent ook dat we criminele netwerken binnen Wageningen monitoren, controleren en zorgen dat de aantrekkende werking hiervan op jongeren afneemt. Wij zijn reëel genoeg om te beseffen dat we deze netwerken niet helemaal kunnen uitbannen. We moeten zorgen dat de (zwaardere) criminaliteit geen voedingsbodem vindt in Wageningen. Een goede samenwerking en informatie- uitwisseling tussen de gemeente, andere overheden en de politie is daarvoor nodig.

Overlast aanpakken
De cijfers voor winkeldiefstallen en overlast door verward gedrag stijgen in Wageningen al jaren. D66 wil investeren in de mogelijk achterliggende problematiek van deze mensen. Niet iedere winkeldief steelt voor de adrenalinekick, sommige mensen worden gedwongen door een stem in hun hoofd of moeten door geldproblemen kiezen tussen honger of winkeldiefstal. Door deze mensen, naast een gepaste straf, ook de benodigde hulp te bieden kunnen we recidivering verminderen.

Digitale veiligheid
Elk jaar verwerkt de gemeente meer en meer digitale gegevens van burgers. Steeds grotere datasets zijn het gevolg. Deze schaalvergroting vraagt om een uiterst zorgvuldige omgang met de risico’s die verbonden zijn aan digitale opslag. D66 wil dat de gemeente investeert in het op orde brengen van de gemeentelijke datasystemen, zodat deze voldoende beveiligd zijn om lekken en hacken te voorkomen.

Privacy
Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben dat iemand over je schouder meekijkt. Het bewaken van de privacy van de inwoners van Wageningen is daarom van belang. Dat geldt voor zorgvuldige naleving van de AVG maar ook voor ontmoedigen van video surveillance en het gebruik van particuliere drones.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.