Koppelkansen en no-regret

Een paar jaar geleden is er breeduit over verzwaring van de Grebbedijk nagedacht. Belangrijk waren de zogenaamde  ‘koppelkansen’; ingrepen waarmee in één klap de dijk verzwaard wordt, én ambities van de stad worden gerealiseerd. Het werd een oefening in schrappen en nog steeds is het te hopen dat een van de laatste koppelkansen – veilig recreatiewater – niet ook nog af zal vallen. 

D66 heeft gehamerd op ambitie, maar ook op ingrepen die ontwikkelingen op de lange duur niet in de weg staan. Om een mogelijk vertrek van Bruil van de overkant (op lange termijn) open te houden, zodat de haven dan vanuit de stad nog beter kan worden beleefd (mogelijk ook met woningbouw), hebben we gevraagd om een ‘no regret’-oplossing. Met deze mogelijkheid voor ogen hebben we ook een motie gemaakt om de haven nadrukkelijk te betrekken in de omgevingsvisie. Ondanks de insteek om geen spijt te krijgen, gaan processen niet gelijk op en bereiken ons nu geruchten dat het havenkantoor gesloopt gaat worden. De vraag is of we daar geen spijt van gaan krijgen, zeker als er over 20 jaar een nieuwe havenwijk mogelijk wordt met als markante entree het havenkantoor en het pompgebouw. Erfgoed geeft waarde aan de toekomst.