Vijf plannen voor de energietransitie

Het klimaat wacht niet op ons. We moeten er voor zorgen dat Wageningen klaar is voor de toekomst. Één van die uitdagingen is de energietransitie. Lees hier welke plannen D66 Wageningen heeft.

01. Niet wachten maar meters maken

D66 wil aan de slag met de energietransitie, we hebben het doel om zo snel mogelijk, op een verantwoorde wijze, energieneutraal te zijn. Om energieneutraal te worden zullen er heel wat Terra Joule opgewekt moeten worden. Elk zonnepaneel, elke reactieturbines in de rivier en iedere windmolen is alvast binnen op weg naar een energie neutrale gemeente. Laten we samen kijken hoe ver we kunnen komen in de raadsperiode 2022-2026. Met warmte- en windvisies en een regionale energie strategie liggen de plannen er. D66 wil deze plannen gaan uitvoeren.

02. Energiebesparing doorvoeren

Alle stroom die we weten te besparen, door goede isolatie, energiezuinige apparaten en slimme mobiliteit, scheelt weer in de vraag naar opwek. Als lokale overheid wil D66 het goede voorbeeld geven en onze eigen gebouwen verduurzamen.

03. Energietransitie inzetten voor de arbeidsmarkt

Om de energietransitie te laten slagen hebben we veel mensen nodig die meewerken. D66 ziet kansen voor nieuwe banen, van isolatieadviseurs tot warmtepomp monteurs. Laten we de energietransitie inzetten om mensen aan het werk te houden of aan werk te helpen.  Op deze manier maken we van de uitgave die we doen voor de energietransitie een verdienmodel. Zo helpen we niet alleen om de stad te verduurzamen maar ook economisch sterk te houden.

04. Stroomnet herinrichten

Door alle wijzigingen die we willen doorvoeren, zullen we goed moet blijven kijken naar vraag en aanbod van stroom. De uitdaging zit erin dat we het ene moment veel meer stroom zullen opwekken dan we kunnen verwerken. Het volgende moment hebben we meer stroom nodig dan er is. D66 wil graag elektrische auto’s gaan zien als de batterij voor deze momenten. Dat we de accu’s van deze auto’s bewust volladen als we veel stroom hebben, en er wat stroom uit kunnen halen om ’s avonds op te koken en de wasmachine te laten draaien. Op die manier voorzien we zelf altijd in onze energiebehoefte en hoeven we nooit met tekorten te zitten.

05. Blijven zoeken naar innovatieve en slimme verbindingen

De gemeenteraad van Wageningen heeft vaak de neiging om de lopende zaken individueel te behandelen. D66 wil toe naar een integrale aanpak van zaken. Waarbij we bij het bespreken van bijvoorbeeld de energietransitie, ook kijken naar de bereikbaarheid, armoedebeleid, woningbouw en ruimtelijk groen. Op die manier kunnen we slimme verbindingen blijven leggen tussen beleidsthema’s en pakken we zoveel mogelijk win-win situaties.

Daarnaast wil D66 actief op zoek blijven naar innovatieve ideeën en nieuwe technieken om de energietransitie te laten slagen. Mocht je zelf ideeën hebben om stroom te besparen of een creatieve manier hebben bedacht om energie duurzaam op te wekken, dan horen we die natuurlijk graag.

Luister naar onze podcast!

Wil je meer weten over hoe D66 Wageningen over thema’s als Duurzaamheid, Groen, Wonen, Sport, Cultuur en Sociaal-liberalisme in de lokale praktijk denkt? Beluister dan onze podcasts!