Subsidiemogelijkheden voor Wageningen!

Vanuit mijn raadslidmaatschap ben ik één van de drie Wageningse leden van de Euregioraad.

Uitwisseling

Onze stad is namelijk lid van de Euregio Rijn-Waal, een Nederlands-Duits samenwerkingsverband van zo’n 50 gemeenten en provincies aan beide zijden van de grens. Samen werken we aan verbinding en grensoverschrijdende samenwerking (grensoverschrijdend in de positieve zin van het woord dus!). In totaal wonen er zo’n 4,2 miljoen mensen in het werkgebied van de Euregio: een flink gebied.
Een manier om mensen en organisaties te verbinden, is het verstrekken van subsidies aan samenwerkingsverbanden. Voor hoog-innovatieve projecten met Duitse en Nederlandse bedrijven en onderwijsinstellingen zijn vele miljoenen beschikbaar. Maar ook voor kleinere projecten, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en samenwerking op het vlak van sport en cultuur zijn subsidies tot €25.000,- beschikbaar. Zoekt u budget voor een uitwisseling in het onderwijs, netwerkvorming in de zorg, of voor projecten gerelateerd aan sport, cultuur of geschiedenis en ziet u kans samen te werken met een Duitse partner? Zoek dan contact met de adviseurs van de Euregio, of met mij. Ik denk graag met u mee en help Wageningers graag de weg naar de Euregio te vinden.