Een positief jaar voor Wageningen

2022 was een jaar waarin verandering centraal stond, met een nieuwe wethouder financiën die na de verkiezingen het stokje overnam. We willen onze waardering uitspreken voor de voortvarende aanpak van wethouder van Vulpen, die de basis, gelegd door wethouder Hulshof, verder heeft versterkt.

Complimenten aan de wethouder

Het jaarverslag biedt een helder overzicht van de behaalde resultaten en de vele activiteiten van onze gemeente. Ook voor de geïnteresseerden die niet zo van cijfers houden, biedt het verslag waardevolle inzichten. We zijn dan ook verheugd de jaarstukken goed te keuren. Daarnaast zijn we blij te zien dat de accountantscontrole soepeler verliep en dat er verdere professionalisering heeft plaatsgevonden. Een positieve ontwikkeling die we graag voortzetten.

Positief resultaat van het budget

Met een positief resultaat na budgetoverhevelingen van € 5.100.000 sluit de jaarrekening boven verwachting. Gelukkig wordt deze meevaller goed verklaard. Het doet ons goed te zien dat er gericht wordt ingezet op extra investeringen, terwijl er tegelijkertijd spaarzaam wordt begroot, gezien de mogelijke toekomstige korting vanuit de overheid. We staan volledig achter deze aanpak.

Crisis

Het afgelopen jaar was opnieuw een jaar vol uitdagingen, met de aanhoudende coronacrisis en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Desondanks hebben we ons als Wageningen ingezet om mensen uit oorlogsgebieden op te vangen, en hebben we ook extra vluchtelingen uit andere gebieden een veilige haven geboden. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in cultuur en diverse andere initiatieven. Hoewel er geen zorgen zijn over de Jaarstukken, willen we wel graag een belangrijk aandachtspunt benoemen dat de afgelopen jaren ook al voor discussie zorgde: de afschrijftermijn van verhardingen. Dit vraagt om een grondige evaluatie.