Kijk dichtbij en veraf, dan zie je alles

Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord staat Wageningen er dit keer goed voor; een sluitende begroting 2023 – 2026 en een behoorlijk gevulde spaarrekening. Meer dan eenmalige ‘kadootjes’ uitdelen heeft D66 gekozen voor duurzame en langjarige investeringen. Zo hebben we ervoor gepleit en gezorgd dat:

  • Ondernemers in de binnenstad op korte termijn een duurzaamheidsslag kunnen maken;
  • Er integrale adviezen over verduurzaming van monumenten komen en de aanvraagprocedures hiervoor voor inwoners en ondernemers met een monumentaal pand worden vereenvoudigd;
  • Er een aantal voorstellen ligt voor investeringen in de stad om onze leefomgeving mooier en beter te maken, zoals vergroening, investeringen in de stadsgracht en ons erfgoed.

Naast de lange termijn hebben we ook voorstellen (mede) ingediend om op korte termijn te ondersteunen; in tegemoetkomingen voor hogere energiekosten, de Wageningse Uitdaging , het ik-doe-mee-fonds en in ICT-middelen voor kinderen in armoede, zodat ze mee kunnen doen. Ook steunen we een onderzoek naar een vuurwerkverbod en hebben we ons hard gemaakt voor KetiKoti, waarmee de bevrijding uit de slavernij een vaste plek krijgt in onze Stad der Bevrijding.  Incidentele belastingverlagingen als OZB, reclame- en hondenbelasting hebben we niet gesteund, omdat het niet in lijn is met stabiel bestuur. We willen de mooie reserves die we hebben inzetten voor de verdiencapaciteit van de stad op lange termijn. Dat is ons idee van balans.