Veilig antikraak wonen in ‘s-Hertogenbosch

D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch garandeert dat antikraakbewoners veilig en gezond kunnen wonen in onze gemeente. Zo roept ze het gemeentebestuur op om leegstandsbeheerders aan te sporen om te voldoen aan het keurmerk leegstandsbeheer en de normen uit de NEN-8025. De D66-fractie dient hier samen met GroenLinks schriftelijke vragen over in.

Antikraak wonen is van belang voor het tegengaan van leegstand en helpt bij het tegengaan van het woningtekort. Bij antikraak is de bewoner als ‘gebruiker’ minder goed beschermd in zijn/haar rechten dan een ‘huurder’. Een bewoner van antikraak sluit immers een gebruiksovereenkomst af en geen huurovereenkomst. De bewoner heeft daardoor ook aanzienlijk lagere woonlasten. Het mag echter niet zo zijn dat er daardoor geen veilige en gezonde leefomgeving in een antikraak woning gegarandeerd kan worden.
 
Zo beschreef een inspreker bij Informeren en Ontmoeten op 21 november 2022 de onveilige situatie waar zij mee geconfronteerd was in de voormalige pastorie van de Sint Cathrien, waar zij antikraak woonde. Een grote ventilatiepijp gemaakt van asbest was door het plafond in de slaapkamer gevallen en de slaapkamer was daarna onbewoonbaar verklaard. Dat een dergelijke onveilige en ongezonde situatie zich voor kan doen in een woning, baart de fracties van D66 en GroenLinks zorgen. D66-raadslid Vivian Muller-Laumans: “Het moet niet uitmaken onder welke gebruikers- of huurconstructie een persoon in een woning woont. In onze gemeente moet ieder veilig en gezond kunnen wonen. We vinden het daarom wenselijk dat leegstandsbeheerders binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch deze aanvullende zaken oppakken (voldoen aan de normen uit de NEN-8025 norm en/of keurmerk leegstandsbeheer) omdat zo de veiligheid voor antikraakbewoners binnen onze gemeente beter geborgd is.
 
De schriftelijke vragen die de D66- en GroenLinks-fractie hebben gesteld, zijn hier te raadplegen.