Succesvolle lobby: 100 miljoen voor Spoorzone

Afgelopen week werd bekend dat het rijk maar liefst 96 miljoen investeert in meer betaalbare woningen en mobiliteit in de Spoorzone. Nog niet eerder investeerde het rijk een dermate hoog bedrag in de stedelijke ontwikkeling van
’s-Hertogenbosch. Geweldig nieuws voor de doorontwikkeling van de Spoorzone tot Brede Binnenstad.

De rijksbijdrage richt zich op het sneller bouwen van woningen. In de Bossche Spoorzone worden er hierdoor tot 2030 4.800 woningen gebouwd en nog eens 10.000 woningen in de periode erna. Een groot deel van de bijdrage, 60 miljoen euro, is gereserveerd voor het toekomstige stationsknooppunt ’s-Hertogenbosch. Ook zijn er verschillende bereikbaarheidsmaatregelen binnen de Spoorzone die hiermee gefinancierd kunnen worden. Waar de investeren zowel gaan landen lees je hier. Daarnaast werd deze week ook bekend dat het rijk een half miljoen bijdraagt aan de realisatie van flexwoningen in Maaspoort. Eerder werd al bekend dat het rijk 14 miljoen euro bijdraagt aan de mobiliteitshub bij station Oost.  
  
Mike van der Geld, wethouder Spoorzone en Financiën: “Het is echt geweldig nieuws dat onze gemeente zo’n flinke bijdrage vanuit Den Haag krijgt. Daarmee kunnen we enorm veel voor de stad doen. En het past goed bij ons hoge ambitieniveau. We willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waarbij het straks vernieuwde station het middelpunt is van enerzijds de historische binnenstad, en anderzijds de Spoorzone. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. Ik bekijk de ontwikkeling van onze stad dan ook als het grootste symbool dat onze stad rijk is. Namelijk, als onze kathedraal de Sint Jan. Daar blijven we ook voortdurend aan bouwen, steeds weer passend bij de tijd waarin we leven. Net zoals de Sint Jan; onze stad is al eeuwenoud, maar heeft nog veel meer toekomst.”
 
René van den Kerkhof, fractievoorzitter: “Deze financiering vanuit het rijk bewijst maar weer dat ambitieus zijn aanstekelijk werkt op partijen buiten de stad. Op het gebied van wonen, mobiliteit en groen toont de gemeente veel lef en ambitie binnen de Bossche Spoorzone. Deze bijdragen vanuit rijk en provincie laten zien dat we niet alleen voor deze opgaven staan en dat de (bestuurlijke) lobby vanuit de gemeente zijn vruchten afwerpt. Deze historisch grote investering is een eerste grote stap in de goede richting voor de Bossche Spoorzone. Een bijdrage waar we trots op zijn!”