Presentatie bestuursakkoord op 24 mei

De onderhandelingen met VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA zijn afgerond. We zijn er definitief uit en presenteren dinsdag 24 mei het bestuursakkoord.

Sinds de vorige update zijn er flinke stappen gemaakt bij de coalitiebesprekingen. Samen met VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA zijn er grote stappen gezet en belangrijke knopen doorgehakt. Partijleider Mike van der Geld: “Bij het duidingsdebat benoemde ik drie zaken die voor ons van groot belang zijn qua signatuur van het bestuursakkoord: een akkoord op hoofdlijnen, met concrete afspraken en het maken van tempo. Dat gaan we waarmaken. De fracties zijn akkoord en het bestuursakkoord wordt op 24 mei gepresenteerd.”

In het akkoord is er aandacht voor wonen, klimaatactie, kansengelijkheid en ‘s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden. We gaan voor een gemeente waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn, in een gezonde leefomgeving.

Formateur Pechtold kijkt met plezier terug op de afgelopen twee maanden, zo geeft hij aan bij DTV. “Samen hebben we tempo gemaakt. Dit was mogelijk door de goede samenwerking. Met respect, interesse en de nodige dosis humor op zijn tijd is geluisterd naar elkaars standpunten. Verschillen van mening zijn in goede sfeer opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat de partijen hiermee een goede basis hebben gelegd voor hun samenwerking in de komende periode.”

Op maandag 23 mei presenteren we het bestuursakkoord aan de leden in Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497 in ‘s-Hertogenbosch. Inloop is om 19.45 uur en de avond start om 20.00 uur.