Pak grote wachtlijsten basisscholen aan

D66 wil dat de gemeente komt met een aanpak om de vele wachtlijsten voor basisscholen terug te dringen. We vragen het college om plannen te maken om het ruimtegebrek waar veel Bossche basisscholen mee kampen aan te pakken. Daarnaast willen we toekomstig ruimtegebrek voorkomen door een betere strategische planning voor onderwijshuisvesting.

Momenteel hanteren ontzettend veel basisscholen noodgedwongen een wachtlijst voor nieuwe kinderen. Hierdoor worden onder meer kinderen en ouders afgewezen op school, veelal ook in hun eigen wijk of buurt. Deze wachtlijsten hebben onder meer te maken met een lerarentekort in de gemeente, met toenemende zorgvragen van kinderen en een toename van nieuwkomers. Daarnaast speelt met name ook ruimtegebrek een probleem bij groeiende scholen. De Onze fractie heeft uit het onderwijsveld begrepen dat sommige scholen niet de ruimte krijgen van de gemeente om meer vierkante meters toe te voegen aan schoolbouwen, terwijl ze nu al ruimtetekort hebben. We vragen het college van B en W daarom om vanuit een vooruitziende blik de problemen van nu en de toekomstige problemen aan te pakken.

“Goed onderwijs staat aan de basis van gelijke kansen in onze samenleving. Het is van belang dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om goed onderwijs te volgen en ouders kunnen kiezen welk onderwijsconcept passend is voor hun kind. De vele wachtlijsten die er momenteel zijn voor het aanmelden van kinderen bij basisscholen, komen de kansengelijkheid niet ten goede. Dit baart ons zorgen, temeer omdat er tot en met 2030 minimaal 10.000 woningen bij komen in onze gemeente, voornamelijk door inbreiding. Dit gebeurt voornamelijk op plekken waar de druk op bestaande scholen nu al te hoog is. Dat vraagt om een strategische aanpak vanuit de gemeente voor de lange termijn en een coöperatieve houding voor scholen die nu al ruimtetekort hebben. Want goed onderwijs in de buurt heeft de ruimte nodig!”, aldus commissielid Steven Elders.

Onze fractie vraagt het college ook om samen met de scholen en schoolbesturen een strategische planning op te stellen en dit mee te nemen in het onderwijshuisvestingsbeleid. Daarnaast vragen we wederom om een aanpak van het lerarentekort op gemeentelijk niveau.

De schriftelijke vragen zijn hier terug te lezen.