Op weg naar een autoluwere binnenstad

De binnenstad van ‘s-Hertogenbosch moet geleidelijk aan autoluw worden. In 2021 dienden we een motie in om het scenario uit te werken waarmee tot 2030 gefaseerd maatregelen worden ingevoerd. Die motie kon op brede steun in de raad rekenen. Een historisch besluit. Maar hoe staat het nu met de autoluwe binnenstad? Welke stappen zijn er al gezet en gaan er nog gezet worden? Raadslid Thijs van Rens vat de stappen die gezet zijn samen.

Onze inzet is duidelijk: een schone en groene binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers. En een autoluwere binnenstad betekent een aantrekkelijkere binnenstad met meer ruimte voor een bankje of terras, groen en een einde aan de lukraak geparkeerde fietsen. Dan is de vraag hoe om te gaan met het verkeer in een stad die steeds verder verdicht. Sinds het aannemen van de motie zijn er al flink wat stappen gezet op weg naar een autoluwere binnenstad:

  • De herinrichting van de Van Berckelstraat. Hierdoor kunnen vooral fietsers veiliger de binnenstad in. Bewoners kunnen er fijner wonen. Ook de herinrichting van de Koningsweg en het verlagen van de maximumsnelheid daar is zo’n maatregel. Het zorgt voor een betere veiligheid en leefbaarheid.
  • Het plaatsen van boom- en bloembakken in de Sint Josephstraat, Sint Jorisstraat en op de Westwal. Die dienen daar als snelheidsremmers. Deze actie evalueert de gemeente binnenkort met de bewoners.
  • Er loopt een aantal campagnes. Zoals de campagne ‘Bewust Bestellen’ die bewoners tips geeft hoe je hieraan op een eenvoudige manier een bijdrage kunt leveren.
  • Er vindt dit jaar een uitgebreide verkeersstudie plaats om te onderzoeken hoe het doorgaande verkeer het beste van de binnenstadsring geweerd kan worden, zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare gevolgen op andere plekken in de stad. Dit mede naar aanleiding van een door D66 ingediende motie. De resultaten daarvan verwacht de gemeente begin volgend jaar. Uitvoering kan dan plaatsvinden vanaf 2025.
  • Ook de uitbreiding van het selectief toegangssysteem (STS) is een belangrijke maatregel. Dat is het systeem waarbij alleen bestemmingsverkeer de binnenstad in kan. Nu gebeurt dat nog met paaltjes en driehoeken die automatisch omhoog en naar beneden gaan. Die staan bij de entree van het winkelgebied. In 2024 wordt dit verder uitgerold.
  • Tot slot worden er afspraken gemaakt met partijen over de inzet van deelmobiliteit en met logistieke partijen over de bevoorrading in de binnenstad. D66 is blij dat deze punten concreet worden. Sinds 2017 spreken we ons al uit over het verder stimuleren van slimme en schone bevoorrading van de historische binnenstad. En in ons verkiezingsprogramma zetten we ook vol in op deelmobiliteit in de brede binnenstad.

Het belangrijkste is dat in 2024 begonnen wordt met de realisatie van de autoluwe binnenstad. Zodat de resultaten ook echt voor onze inwoners zichtbaar worden. Dat betekent ook dat vanaf 2024 bijvoorbeeld wordt gehandhaafd op de Hinthamerstraat. Uiteindelijk creëren we meer ruimte voor groen, ontmoeten en bewegen. In een autoluw gebied.
 
Raadslid Thijs van Rens: “De wethouder heeft aangegeven in 2024 echt vaart te maken met de realisatie van de autoluwe binnenstad. Wij zullen dit blijven volgen en aanjagen. Het is tijd voor concrete actie.”