‘Met een dosis ambitie en lef kom je ver!’

Fractievoorzitter René van den Kerkhof sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van het bestuursakkoord 2022-2026 op 31 mei 2021 in de gemeenteraad. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Voorzitter, ruim 800 jaar geleden begonnen bouwers in onze stad aan iets groots waarvan ze van te voren niet wisten of het ging lukken en hoe het resultaat er uiteindelijk uit ging zien. Ze hadden daarbij niets, maar konden alles. Zo bleek later. Want wat ze wel wisten is dat als je ambitieus bent je ver kan komen en dat je tegelijkertijd als bouwer zelf nooit het eindresultaat kan bewonderen. De keuzes die deze mensen destijds maakten en het harde werk dat zij in de bouw van de kathedraal stopten deden zij in belang van een hoger doel. Nu de Sint-Jan haar 800 jarig jubileum viert kunnen wij bij het aanschouwen van onze kathedraal niet alleen veel respect hebben voor de mentaliteit van deze katheralenbouwers, we kunnen er ook heel veel van leren!

Voorzitter, de mentaliteit om groots te durven dromen, denken en doen lees ik ook terug in het akkoord dat nu voorligt. In het bestuursakkoord worden lastige keuzes niet uit de weg gegaan met weer een onderzoekje hier of een onderzoekje daar. Neen. De uitdagingen van de 21e eeuw zijn daarvoor te groot. Om de schrijnende woningnood aan te pakken kiezen we in het akkoord voor het versnellen van de woningbouwplannen, zetten we in op toevoegen van 70% betaalbare woningen en kiezen we voor inbreiding en verstedelijking in alle 3 onze spoorzones.

Voorzitter, om in ’s-Hertogenbosch droge voeten te houden is er meer actie nodig op het gebied van klimaat. Dat bewezen de vele verontrustende rapporten van het VN Klimaatpanel al en het dichtdraaien van de Russische gaskraan maakt des te meer duidelijk dat we niet afhankelijk moeten zijn van Russisch aardgas. We versnellen daarom de verduurzamingsopgave naar een klimaatneutrale gemeente in 2045. Daarvoor zetten we in op extra en enkel nog windenergie in de Duurzame Polder. Waarbij de lasten en lusten eerlijk gedeeld worden, door minimaal 50 % lokaal eigendom. We pakken energiearmoede aan door het versnellen van de wijkaanpakken voor warmtetransitie en het oprichten van een groots Energiebesparingsfonds. Met het aanvullende voorstel van de SP, doen we daar vanavond een schepje boven op. Daarnaast komt er een groot klimaatbos ten oosten van de Groote Wielen, een verbinding tussen het Westerpark en het Schutskamppark, versterken we de groenstructuren in de wijk en investeren in het onderhoud van de openbare ruimte.

Voorzitter, om ervoor te zorgen dat ieder kind het beste uit zich zelf kan halen zetten we in op gelijke kansen voor iedereen. We zijn dan ook een gemeente van en voor iedereen. Door de Rijke Schooldag maken alle kinderen in onze gemeente kennis met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Met extra middelen en inzet voor het Programma ‘Samen Gezond’ stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen er voor dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Om iedere kind een kansrijke start te geven is een duurzame en gezonde school een must. We kiezen dan ook voor forse investeringen in het onderwijshuisvesting.

Voorzitter, mede dankzij de bouwers van de Sint-Jan mogen wij met trots zeggen dat we de Cultuurstad van het Zuiden zijn. Voor het eerst sinds mensenheugenis worden er bij een bestuursakkoord al forse investeringen gedaan in zowel de culturele basis van onze stad en dorpen als ook in onze data-stad. Het onderscheidend vermogen gaan we de komende jaren letterlijk verder uitbouwen met een nieuw Theater aan de Parade, een vernieuwd Huis73 en een nieuw Design Museum. Daarbij geldt dat we niet alleen in ‘de stenen’ investeren, maar ook echt in een verdere doorontwikkeling van deze culturele vlaggenschepen.

Voorzitter, met dit akkoord hakken we oude, dikke en soms ook wat versleten knopen door die om meerdere onderwerpen gestrikt zaten. Onderwerpen waarover we vaak in deze zaal met elkaar het debat hebben gevoerd. Met dit akkoord liggen de hoofdlijnen vast waarop de komende periode wordt samengewerkt. De ruimte die daarnaast blijft moeten we in deze raadszaal benutten om de scherpte met elkaar op te zoeken. De ruimte die in de financiële paragraaf zit, ook al een primeur in de Bossche politiek, is er om het akkoord verder te verrijken en een eerste voorbeeld van elkaar opzoeken. In mijn tweede termijn kom ik daar op terug.

Voorzitter, tot slot. Ondanks dat er door de keuzes die we maken veel financiële ruimte is ontstaan, blijven het onzekere tijden waarin we leven. Maar zoals de kathedralenbouwers in de middeleeuwen ons hebben doen inzien: met een dosis ambitie en lef; kom je heel ver!