Goed verhuurderschap in onze gemeente

“Schimmel. Kapotte toiletten, keukens en verwarmingen. Lekkages. In sommige studentenhuizen is meer kapot dan heel. Dat is niet alleen vervelend, maar soms ook onveilig en ongezond.” Deze tekst komt uit dit filmpje van D66 waar een studentenhuis in ’s-Hertogenbosch te zien met flink wat achterstallig onderhoud en ernstige gebreken. In het filmpje is te zien hoe slecht sommige verhuurders omgaan met hun huurders. Landelijk is afgelopen week het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen, maar wat betekent dat lokaal? Als D66 ’s-Hertogenbosch hebben we hierover mondeling vragen gesteld tijdens de commissie Omgeving van 14 maart 2023.

Het doel van de Wet goed verhuurderschap is om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. In het wetsvoorstel worden verschillende instrumenten geïntroduceerd, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen.

Raadslid Vivian Muller-Laumans: “Nu de Tweede Kamer ‘ja’ gezegd heeft tegen het wetsvoorstel, bracht me dat tot een aantal vragen. In hoeverre is onze gemeente klaar voor de Wet goed verhuurderschap? En welke instrumenten wil ze gaan inzetten vanaf deze zomer? Ik heb hierover mondeling vragen gesteld in de commissie Omgeving 14 maart 2023.”

Het college is enthousiast over de instrumenten die in deze wet staan, onder andere over het meldpunt waar de PvdA Den Bosch in december vragen over gesteld heeft. Er wordt bekeken wat de beste manier is om de kaders invulling te geven. Het college zal spoedig bij de gemeenteraad terugkomen als zij hier verder mee zijn en als de Eerste Kamer ook voor heeft gestemd.

Raadslid Vivian Muller-Laumans: “Wij zijn blij met dit antwoord en hopen dat hiermee situaties zoals te zien in het eerder genoemde filmpje tot het verleden gaan behoren. Wij vinden het belangrijk dat verhuurders goed omgaan met hun huurders en dat betekent een goed onderhouden woning tegen een normale prijs.”