D66 vraagt om actie tegen lerarentekort Den Bosch

D66 ’s-Hertogenbosch vraagt vandaag, op de Dag van de Leraar, aan het college om actie te ondernemen tegen het nijpende lerarentekort dat ook in ‘s-Hertogenbosch aan de orde is. De partij verzoekt het college om in navolging van Amsterdam, Utrecht en Den Haag met een lokaal actieplan te komen.

Commissielid Steven Elders (23), woordvoerder onderwijs: ‘’Overal in het land worden scholen in het primair en voortgezet onderwijs geconfronteerd met tekorten aan leraren. Dat is ontzettend schadelijk voor de toekomst van jongeren in onze stad. Om verdere escalatie te voorkomen moeten nu flinke stappen gezet worden om het lerarentekort in onze stad een halt toe te roepen.’’

Het tekort is zo groot dat in veel steden een vierdaagse schoolweek geldt, waardoor kinderen ontwikkelachterstanden oplopen. Niet alleen voor leerlingen heeft dit consequenties, ook voor ouders die vaak met praktische problemen zitten. ’s-Hertogenbosch is daarop geen uitzondering. De Algemene Onderwijsbond (Aob) kwam in februari van dit jaar al met cijfers (’Geen regio meer zonder lerarentekort’’) waarin de regio Noordoost-Brabant met een tekort zou zitten van gemiddeld 8 tot 10%.
 
D66 zet op de Dag van de Leraar alle leerkrachten in ’s-Hertogenbosch in het zonnetje door op alle scholen een bedankkaart met een attentie te bezorgen. Naast waardering wil de partij ook concrete actie nemen in de vorm van het actieplan: ‘’Te denken valt aan concrete acties zoals het aanbieden van dagstages, de instroom van statushouders in het lerarenberoep en met de gemeente werken aan verbeterde secundaire arbeidsvoorwaarden zoals parkeervergunningen of kinderopvang.’’, aldus Elders.

Lees hier de schriftelijke vragen die onze fractie aan het college heeft gesteld.