Aanvalsplan Laaggeletterdheid

In 2016 heeft D66 Leeuwarden het aanvalsplan laaggeletterdheid opgesteld; wij vinden het nu toch echt de hoogste tijd om dit grote probleem verder aan te pakken. D66 Leeuwarden blijft ervoor gaan en liefst met zoveel mogelijk samenwerkingspartners.

Het doel

D66 wil dat de gemeente meer gaat samenwerken met bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Door het aanbieden van trainingen en informatiemateriaal in pictogrammen én geluid werkt de taalcoördinator aan deze samenwerkin

Het resultaat

D66 zet zich er voor in dat elke inwoner van de gemeente Leeuwarden in 2025 kan lezen en schrijven.