Vrij om overal jezelf te zijn

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken?

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht.

Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid is nog niet overwonnen.

Soms is de oplossing om regels aan te passen. Nieuwe wetten te maken die mensen vrijer maken. De geschiedenis leert dat de aanpak van ongelijkheid een lange mars is. En dat er sprongen worden gemaakt als mensen van zich laten horen. Dat zullen wij altijd doen.

D66 Leeuwarden zet zich in voor een open, vrije samenleving voor alle bewoners. Waar iedereen gelijkwaardig is.
Wij willen een gemeente waar alle inwoners zich veilig en thuis voelen. Waar je ’s avonds zonder zorgen over straat kunt en met een gerust hart je kinderen buiten laat spelen.

Participatie en inclusiviteit

 • D66 wil een actief diversiteitsbeleid.
 • Gender, afkomst, sociale positie, seksuele voorkeur, opleiding of inkomen mogen geen rol spelen in het wel of niet mee kunnen doen in de gemeente. Iedereen is welkom en gelijk. Iedereen heeft een rol in de samenleving. Deze rol mag nergens beperkt worden. Wij richten ons op kansen en willen mensen vanaf dag één mee laten doen.
 • Nieuwkomers verdienen een eerlijke kans op werk dat past bij hun capaciteiten.
 • Wij willen mensen kunnen vertrouwen op hun woord en niet op hun boekhouding.
 • Maatwerk bieden aan mensen in de bijstand.
 • De wijkteams makkelijker resultaatgericht laten budgetteren.
 • Het eenvoudiger maken om je te laten bij- en omscholen voor een toekomstbestendige baan met behoud van uitkering.
 • Mensen in de bijstand tijdelijk hun inkomen laten aanvullen tot minimumloon zonder bestraft te worden door inhoudingen.
 • Meer ruimte voor bewonersinitiatieven, zoals Kringloop Grou, de Klomp en bewonersbedrijf Heechterp.

Discriminatie

 • D66 wil gelijke rechten voor iedereen. Voor discriminatie is geen ruimte. In de gemeente Leeuwarden mag je zijn wie je bent. Iedereen telt mee.
 • D66 wil een soepele integratie van nieuwkomers door middel van vrijwilligerswerk, (taal)stages, een opleiding of betaald werk.
 • Wij maken ons sterk voor een actief diversiteitsbeleid.
 • We streven ernaar dat het personeel van de gemeentelijke organisatie een afspiegeling is van haar inwoners.
 • Betere voorlichting over en preventie van (digitaal) pesten op scholen, binnen verenigingen en het openbaar bestuur.
 • Een gemeente die rekening houdt met de wensen en noden van LHBTIQ+ en andere minderheidsgroepen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.