Vrij bewegen door heel Nederland

veiligheid

veiligheid Beeld: D66 Leeuwarden

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan een schoon land van morgen. 40.000 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Met een groeiend aantal inwoners is veilig en betaalbaar stads- en streekvervoer onmisbaar. Het is voor veel mensen de ideale manier om van A naar B te bewegen. Het vermindert de hoeveelheid auto’s op de weg waardoor ook dit bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit.

Openbaar vervoer

 • het behoud van minder rendabele lijnen door de inzet van kleinere bussen.
 • nieuw te bouwen wijken en buurten aansluiten op het openbaar vervoersnetwerk.
 • ditzelfde openbaar vervoer geschikt maken en houden voor mindervaliden en mensen met een visuele beperking.
 • een meer flexibelere inzet van stadsvervoer naar de hogescholen.

Verkeer en veiligheid

 • Het streven van D66 is om de dorpskernen en het stadscentrum terug te geven aan de voetgangers en de fietsers.
 • We willen zoveel mogelijk voetgangerszones realiseren. Hiermee bevorderen we niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de sociale interactie tussen de bewoners.
 • Ook willen we ongelijkvloerse kruisingen op de spoorwegovergangen op het traject tussen Leeuwarden en Groningen én beter beveiligde spoorwegovergangen in het buitengebied.

De korte termijn plannen:

 • Het Ruiterskwartier transformeren tot voetgangerszone.
 • Verkeersveiligheid bij alle scholen bevorderen door het inzetten van klaar-overs en het autovrij maken van de omgeving.
 • Snelheidsbeperkende maatregelen op de drukke straten zoals Harlingerstraatweg, Tesselschadestraat en de Harlingertrekweg.
 • Het verkeer vooral naar de stadsring en de hoofdstraten dirigeren. Langs en niet door het centrum. De Schrans houden we als autowinkelstraat bereikbaar.
 • Het Stationsplein wordt veilig voor fietser en voetganger. De auto speelt daar de tweede viool.
 • In het parkeerbeleid van de openbare ruimte is de auto te gast.
 • Snelfietspaden aanleggen tussen de verschillende kernen in de gemeente.
 • Duidelijke afspraken en speciale parkeervakken voor deelscooters.
 • Slimme verlichting op de fietspaden buiten de bebouwde kom.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.