Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

werk en inkomen

werk en inkomen Beeld: D66

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Als je een vaste baan wilt, maar iedere keer weer alleen een flexcontract kunt krijgen? Of als je als zzp’er onzeker bent over je inkomen bij een crisis?

Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen. En mensen die kunnen werken hebben recht op een eerlijke baan.

We maken het voor werkgevers makkelijker mensen een vast contract aan te bieden. We zorgen voor langer betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. We bieden zzp’ers bescherming. En vergroten de kans op een goed pensioen.

Economie en arbeidsmarkt

 • D66 streeft naar een inclusieve, duurzame arbeidsmarkt en een toekomstbestendige Friese economie.
 • We willen de arbeidsparticipatie verhogen en zoveel mogelijk mensen vanuit uitkering naar (betaald) werk begeleiden.
 • Met een intensievere samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een inclusieve economie realiseren.
 • Een circulaire economie ook, met voldoende ruimte voor ondernemerschap en innovatie in de gemeente Leeuwarden.

Ondernemers

 • Voor ondernemers komt er een digitale omgeving waar zij bijvoorbeeld de status van hun aanvragen of wijzigingen van vergunningen en belastingen kunnen regelen.
 • De pas afgestudeerden willen we hier houden door het creëren van banen en (betaalbare) woningen.
 • Het startup- en innovatieklimaat willen we versterken door nog meer in te zetten op de verbinding van beroeps-onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Toekomstbestendige economie

 • Meer ruimte geven aan innovatieve oplossingen binnen het bedrijfsleven.
 • Een volledige vrijheid van de openingstijden voor winkels.
 • Meer vestigingsmogelijkheden voor klein(winkel-)bedrijven in de dorpen en buitenwijken.
 • Ondernemerschap van studenten, afgestudeerden en jongeren stimuleren door bedrijfsruimte en/of ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw aantrekkelijk te maken.
 • Wetsus en Campus Fryslân ondersteunen.
 • Internationale kenniswerkers en hun gezinnen aan Leeuwarden binden met een internationale (basis)school.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.