Een leefbare gemeente

Leefbaar Leeuwarden en omgeving

Gemeente Leeuwarden - Leefbaar Leeuwarden en omgeving Beeld: D66 Leeuwarden

Een leefbare gemeente is toekomstbestendig.

Dit houdt ook in dat we vergroenen en verduurzamen. Maar D66 wil niet de rekening hiervan alleen bij de inwoners leggen. De gemeente ondersteunt waar nodig en neemt ook zelf ambitieuze stappen naar een klimaat-vriendelijke en energie neutrale gemeente.

Willen we de klimaatdoelstellingen halen dan is het tijd voor daden. We moeten af van het gebruik van steenkool, olie en aardgas. Dit heeft ook gevolgen voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. We kiezen voor zon en wind en sluiten kolencentrales. Samen zetten we koers naar een schone aarde.

Een leefbare gemeente houdt de toekomst in het oog. Iedereen spant zich in om klimaatverandering tegen te gaan met de mogelijkheid om zelf of met anderen energie-initiatieven op te zetten. En zelf te kunnen kiezen tussen verschillende duurzame energiebronnen.

Energietransitie

 • Goed opgeleide en onafhankelijke energiecoaches, voor zowel particulieren als het MKB.
 • Het terugdringen van energiearmoede.
 • Heldere informatie over de verduurzamingsmogelijkheden.
 • Een stabiel netwerk met windenergie en zonnevelden.
 • Gratis hulp bij het invullen van de aanvragen voor de verschillende duurzaamheidssubsidies.
 • Meer zonnepanelen op het dak en minder op het land.

Elektrisch vervoer

 • Het beleid voor laadpalen faciliteren in elk dorp en elke wijk.
 • Openbare parkeerruimte deels overdekken met zonnepanelen zodat elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.

Agrarische sector

 • Landbouwgrond niet meer gebruiken voor de aanleg van zonneparken.
 • Bloemrijke randen rondom percelen belonen met subsidie.
 • Geen vergunning voor de uitbreiding van geitenhouderijen.
 • De vaarweg door de Burd tegenhouden.
 • Lobbyen voor een gunstiger belastingtarief voor biologisch en lokaal geproduceerd voedsel.
 • Boeren krijgen een financiële tegemoetkoming voor het ontvangen van schoolklassen en BSO’s om over voedselproductie te vertellen.

Afvalbeleid

 • De vervuiler betaalt voor het dumpen van afval.
 • Inzamelpunten voor luiers in elk dorp en elke wijk.
 • Ondergrondse inzamelpunten voor grijs afval, glas en papier.
 • Ruimte om groen afval, blik en drinkpakken gescheiden in te leveren.
 • De opbrengsten van herbruikbare grondstoffen uit afval gaan terug naar de inwoners.

De Regionale Energie Strategie (RES)

 • Een groot deel van de duurzame energie gaat naar het verwarmen van woningen en bedrijven.
 • Terug leveren van restwarmte voor iedereen zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt.
 • Een onafhankelijk onderzoek naar alle mogelijke oplossingen die verder gaan dan de bestaande mogelijkheden van bekende of grote partijen.
 • Het ondersteunen van lokale initiatieven, zoals de dorpsmolen in Reduzum en Grieneko in Baard.
 • De oplossingen in de RES en de warmtevisie afstemmen op de vraag.
 • Meer aandacht voor verkoeling van woningen door in te zetten op technieken die woningen kunnen verkoelen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.