Kunst, cultuur en media

cultuur en media

cultuur en media Beeld: D66

Cultuur is van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis.
Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Nederlandse techno en Dutch design zijn wereldwijd toonaangevend.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

D66 wil zich sterk maken voor een vitale, bloeiende en allesomvattende cultuursector. Waar talent zich kan ontwikkelen en waar mensen toegang hebben tot zoveel mogelijk vormen van kunst en cultuur. Zowel als liefhebber en als beoefenaar. Iedere inwoner krijgt toegang tot een divers aanbod aan cursussen. De internationale studenten willen we meer bij het culturele leven betrekken, als ook bij de meertaligheid en de internationale betrekkingen van de gemeente.

Cultuur

  • Jongeren van 18 -25 jaar, binnen onze gemeente, krijgen tweejaarlijks een cultuurpas met een tegoed van 150 euro in ruil voor maatschappelijke stages of vrijwilligerswerk in de culturele sector.
  • Een fonds op te zetten voor makers en designers die in de gemeente Leeuwarden projecten en producten ontwerpen waarmee de samenleving meer kleur krijgt.
  • Kleine culturele projecten evenzeer stimuleren als de grote evenementen.
  • Een permanente oplossing voor de evenementen in de Groene Ster. D66 staat pal achter de festivals daar. Wij zien die evenementen als een motor voor innovatie en als een prachtig visitekaartje voor de gemeente.
  • Kleine evenementen, in de dorpen, buurtschappen en de stad, vrijwaren van de lange weg naar een vergunning.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.