Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor mensenrechten en voor vrijheid, vindt ons aan zijn zijde. We mogen nooit stil blijven als onze grondrechten worden geschonden. Dan staan we op en spreken we ons uit.

Zo voorkomen we dat de macht van overheden, bedrijven en meerderheden anderen schaadt. In een sterke democratie beschermt de rechtsstaat minderheden. We koesteren de onafhankelijkheid van de rechter en staan op als ze wordt aangevallen.

We investeren in de rechtsstaat. Omdat we vinden dat politie, justitie en rechters hun werk goed moeten kunnen doen. En bijstand door een advocaat mag niet afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee. Iedereen heeft recht op goede rechtspraak. Alleen dan zijn we echt vrij.

D66 wil een veilige gemeente zijn waar iedereen zich vrij voelt. Waar iedereen de vrijheid ervaart zonder een ander te hinderen, te beschadigen of te benadelen. We willen cybercriminaliteit aanpakken door meer voorlichting en door zelf het goede voorbeeld te geven.

Openbare veiligheid

  • De overlast van jeugdgroepen in dorpen en wijken terugdringen door de slimme inzet van bestaande middelen.
  • In samenwerking met scholen, willen wij problematisch gedrag meer en meer terugdringen.
  • Integrale handhavers waarderen maar ze niet verder bewapenen.
  • Investeren in de weerbaarheid van ondernemers, burgers en de lokale overheid om ondermijning tegengaan.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.