Vrij om te ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Wij laten iedere ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Dat is goed voor de toekomst van ons land.

In een snel veranderende wereld grijpen ondernemers kansen. Baanbrekende innovaties ontstaan niet door strenge regels of veel Haagse invloed. Door jou als ondernemer vrij te laten, gebruiken we optimaal jouw creativiteit.

Worden we koploper in duurzame innovatie en ontwikkelen we straks de vervoersmiddelen van de toekomst. En zorgen we dat met ons restafval nieuwe producten worden gemaakt.

Bedrijven die getroffen worden in de coronacrisis helpen we. Nu met noodsteun. Omdat we elkaar straks broodnodig hebben Nederland weer vooruit te brengen.

D66 streeft naar een inclusieve, duurzame arbeidsmarkt en een toekomstbestendige Friese economie. We willen de arbeidsparticipatie verhogen en zoveel mogelijk mensen vanuit uitkering naar (betaald) werk begeleiden. Met een intensievere samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een inclusieve economie realiseren. Een circulaire economie ook, met voldoende ruimte voor ondernemerschap en innovatie in de gemeente Leeuwarden.

Arbeidsmarkt

  • Voor ondernemers komt er een digitale omgeving waar zij bijvoorbeeld de status van hun aanvragen of wijzigingen van vergunningen en belastingen kunnen regelen.
  • De pas afgestudeerden willen we hier houden door het creëren van banen en (betaalbare) woningen. Het startup- en innovatieklimaat willen we versterken door nog meer in te zetten op de verbinding van beroepsonderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
  • Meer ruimte te geven aan innovatieve oplossingen binnen het bedrijfsleven.
  • Een volledige vrijheid van de openingstijden voor winkels.
  • Meer vestigingsmogelijkheden voor klein(winkel-)bedrijven in de dorpen en buitenwijken.
  • Ondernemerschap van studenten, afgestudeerden en jongeren stimuleren door bedrijfsruimte en/of ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw aantrekkelijk te maken.
  • Wetsus en Campus Fryslân ondersteunen.
  • Internationale kenniswerkers en hun gezinnen aan Leeuwarden binden met een internationale (basis)school.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.