Betaalbare woningen

Wonen

Huizumerlaan - Wonen Beeld: D66 Leeuwarden

Het woningtekort is een probleem van Maastricht tot Leeuwarden. D66 wil in de compacte leefomgeving gelijke ruimte voor wonen, werken en ontspannen en dat de gemeente hierin meer gaat faciliteren.

We willen betaalbare woningen voor alle inwoners en sociale huurwoningen beschikbaar stellen voor starters in het onderwijs, de zorg en andere vitale beroepen.
We bouwen ook meer midden huurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning.

Initiatieven van bewoners gaat D66 ondersteunen en hiervoor inzichtelijke buurt-begrotingen bij gebiedsplannen opstellen.

Bestaande gebouwen willen we veranderen in aantrekkelijke en betaalbare woonruimte.

En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.D66 wil in de compacte leefomgeving gelijke ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De gemeente gaat hierin meer faciliteren. Daarnaast willen we betaalbare woningen voor alle inwoners en sociale huurwoningen beschikbaar stellen voor starters in het onderwijs, de zorg en andere vitale beroepen. Bestaande gebouwen veranderen in aantrekkelijke en betaalbare woonruimte. Initiatieven van bewoners wil D66 ondersteunen en inzichtelijke buurtbegrotingen bij gebiedsplannen opstellen.

Woningen

 • Verduurzamen van de woning ook financieel mogelijk maken voor de lage inkomens.
 • Meer geveltuinen en groene daken.
 • Een verhuurdersvergunning die huisjesmelkers en commerciële verhuurders afremt.
 • Eenvoudige duurzaamheidssubsidies.
 • Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen ‘nul op de meter.’ Daartoe maken we bindende afspraken met ontwikkelaars.
 • Gecombineerd wonen realiseren. Leegstaande kantoorgebouwen en bejaardenhuizen geschikt maken voor studenten, ouderen en statushouders.
 • Het faciliteren van een ‘Knarrenhof.’
 • Grond beschikbaar stellen voor Tiny Houses.

Studenten

 • Afgestudeerden begeleiden naar werk en woning om het aanwezige talent voor Friesland te behouden.
 • Internationale studenten al bij aankomst woonruimte aanbieden.
 • Wonen boven winkels wordt mogelijk. Lege ruimtes boven winkels ombouwen tot een woning zodat er veel nieuwe woningen bijkomen waar studenten van profiteren.
 • Gemeenschappelijke woonvormen, zoals woongroepen voor studenten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft