Leefbaar Leeuwarden en omgeving

D66 wil in de compacte leefomgeving gelijke ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De gemeente moet hierin meer gaan faciliteren.

Daarnaast willen we betaalbare woningen voor alle inwoners en sociale huurwoningen beschikbaar stellen voor starters in het onderwijs, de zorg en andere vitale beroepen. Bestaande gebouwen veranderen in aantrekkelijke en betaalbare woonruimte. Initiatieven van bewoners wil D66 ondersteunen en inzichtelijke buurtbegrotingen bij gebiedsplannen opstellen.

Middelsee - Middelsee Beeld: Middelsee

Daarom willen we:

 • Een verhuurdersvergunning die huisjesmelkers en commerciële verhuurders afremt.
 • Eenvoudige duurzaamheidssubsidies voor de verduurzaming van de woonomgeving.
 • Voor zowel huurders, huiseigenaren, bewoners van woonschepen of andere minder reguliere woonvormen.
 • Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen ‘nul op de meter.’ Daartoe maken we bindende afspraken met ontwikkelaars.
 • Meer geveltuinen en groene daken die de bewoonde omgeving vergroenen.
 • Gecombineerd wonen realiseren.
 • Leegstaande kantoorgebouwen en bejaardenhuizen geschikt maken voor studenten, ouderen en statushouders.
 • Het faciliteren van een locatie voor een ‘Knarrenhof.’
 • Grond beschikbaar stellen voor woningbouw zoals Tiny Houses.

Gebiedsontwikkeling

Er zijn volop mogelijkheden om voldoende woonruimte te creëren in de stad en in de dorpen eromheen. D66 wil een verdere gebiedsontwikkeling realiseren met woningbouw voor studenten en
een publieke ruimte die stimuleert tot sporten en bewegen. Denk aan de herontwikkeling van het gebied rondom het Cambuurstadion. Ook willen wij de Voorstreek, nabij het Amelandskwartier in Leeuwarden, binnen 10 jaar veranderen in een bruisend woongebied. En boven de winkelpanden in de Nieuwstad veilige en duurzame woningen creëren.

Daarom willen we:

 • Nieuwbouw in de dorpen in samenspraak met de dorpsbewoners.
 • Het hele gebied rondom het nieuwe Cambuurstadion wordt een groene plek om te sporten, te werken en te recreëren.
 • In de grootste nieuwbouwwijk, Middelsee (onderdeel van de Zuidlanden), worden tijdens elke fase van de bouw direct ook de voorzieningen aangelegd. Een nieuwe school voor voortgezet onderwijs hoort daarbij.
 • Het Spoordok wordt een nieuwe, groene, sociale en economische broedplaats met betaalbare woningen: een mix van zowel niet-traditionele woonvormen als ook sociale woningbouw, koopwoningen en appartementen. Waar ruimte is voor studenten en kleine ondernemers met de bijbehorende voorzieningen, inclusief ruimte voor recreatie.
 • Nieuw Oud Oost wordt het groene hart aan de oostkant van de stad Leeuwarden. Het merendeel van het woningaanbod moet bestaan uit kwalitatieve en toekomstbestendige sociale huurwoningen. Met het netwerkcentrum de Klomp als het kloppend hart en de sociale ontmoetingsplaats van de wijk.
 • Het gebied tussen de Nieuwstad en de Blokhuispoort wordt een aantrekkelijk en veilig verblijfsgebied. ‘Rotte kiezen’ en het gebied rondom de Weaze worden samen met pandeigenaren opgeknapt.
 • Op illegale activiteiten wordt gehandhaafd