Julie Bruijnincx

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.


Het is een voorrecht om al 8 jaar raadslid te mogen zijn in onze prachtige gemeente. Maar ik heb ook gemerkt dat het een kwestie is van een lange adem, soms boek je snel resultaat, maar vaak duurt het een aantal jaar om iets te veranderen.                                             

  • 39 jaar
  • Alkmaar
  • Leeuwarden
  • Zij/haar

Ik woon inmiddels ruim 18 jaar in Leeuwarden, mijn halve leven. In die jaren heb ik de stad zien veranderen van een bescheiden hoofdstad naar een bruisende Culturele Hoofdstad met ambitie. De gemeente is steeds groter geworden met 35 schitterende dorpen en buurtschappen.

Maar Leeuwarden is nog niet af, en daarom wil ik mij nóg een raadsperiode inzetten voor een veilige en leefbare gemeente waar iedereen meedoet. Ongeacht in welke wijk of dorp je geboren wordt en ongeacht je afkomst.
 
In de 5de klas van de middelbare school mocht ik meedoen aan een uitwisselingsprogramma van de Anne Frank Stichting. Samen met scholieren uit Leeds vergeleken we in een week tijd het Neurenberg Tribunaal met het Joegoslavië Tribunaal. Als afsluiter woonden we een dag het proces tegen Milosevic bij in Den Haag.
Die week heeft veel indruk gemaakt en ik raakte overtuigd dat een krachtig Europa nodig is om een nieuwe oorlog te voorkomen. Dat je als klein land anderen nodig hebt. Een aantal jaar later werd het Referendum over de Europese Grondwet gehouden. D66 was toen de partij die pleitte voor de meest verregaande Europese samenwerking en besloot ik lid van en actief te worden binnen D66.                                                                           

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Westerpark. het is onze ‘achtertuin’ en tijdens alle seizoenen een prachtig en rustig park.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Dankzij het Culturele Hoofdstad jaar staat Leeuwarden nationaal en internationaal op de kaart. De stad is opgeknapt en nog steeds in ontwikkeling, de dorpen zijn prachtig en ook beter per fiets bereikbaar.
Maar nog steeds is de plek waar je wieg staat bepalend voor je kansen op een mooie toekomst. De komende jaren worden er miljoenen geïnvesteerd in de achterstandswijken binnen onze gemeente om de leefbaarheid te vergroten. Laten we met elkaar zorgen dat de kinderen in die wijken ook een goede toekomst krijgen.                                                                                                                 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Maatwerk leveren bij re-integratie trajecten. Wat wil je zelf met je toekomst?
  • Geen apart armoedebeleid meer. Armoede is geen oorzaak maar een gevolg van andere problematiek en zal dus integraal aangepakt moeten worden. Van symptoom-bestrijding naar echte oplossingen.
  • Voorzieningen en de aanleg van groen tegelijk realiseren met de bouw van huizen tijdens de ontwikkeling van nieuwe wijken. Nu wordt een wijk pas ingericht als alle huizen zijn opgeleverd, dat kan anders. Het zal de leefbaarheid en sociale cohesie ten goede komen.