Ruimte bieden aan ondernemerschap

Bedrijventerrein

Beeld: D66 IJsselstein

Ondernemers bieden werkgelegenheid in IJsselstein en een levendig centrum. Wij blijven investeren in een gunstig vestigingsklimaat. Wij geven ruimte aan ondernemers om kansen te pakken. Wij willen van de gemeente een ja, tenzij-aanpak. Wij zetten in op een betere verbinding van onderwijs en bedrijfsleven om de lokale economie verder te versterken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.