IJsselstein duurzaam mobiel en bereikbaar

Beeld: D66 IJsselstein

Langzaam verkeer krijgt voorrang dat past bij de compactheid van onze stad. Wij investeren in een goede oplaadinfrastructuur om elektrisch rijden te faciliteren. We zetten in op snelfietsverbindingen naar populaire locaties binnen een straal van 15 km van IJsselstein. We kiezen voor veilige wijken en vermijden onnodig autoverkeer. Wij hebben de ambitie om als IJsselstein een regionaal OV-knooppunt te worden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.