Rhodé Timmer

Rhodé Timmer - portret Beeld: Rhodé Timmer

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we nog meer vanuit gezamenlijkheid, wederzijds begrip en transparantie zo goed mogelijk voor IJsselstein, haar inwoners en ons land blijven zorgen.

  • 62 jaar
  • IJsselstein
  • IJsselstein

Als je veel leest en vaak ergens ideeën over hebt en je ziet het telkens maar niet echt beter worden, ben je misschien op enig moment ook schatplichtig om te onderzoeken of, en zo ja welke rol je ergens in kunt spelen.

Dit was mijn motivatie om begin 2021 om voor het eerst van mijn leven lid te worden van een politieke partij. D66 omdat het gedachtengoed en de kernwaarden mij passen, het Kaag-effect heeft ’t laatste zetje gegeven moet ik eerlijk toegeven.

Ik woon alleen tenzij een van mijn 2 kinderen (dochter 24, zoon 20) bij mij is, ben geboren in IJsselstein, ben gelovig opgevoed, maar ben dat ook op jonge leeftijd al heel anders gaan beschouwen en heb het grootste deel van mijn leven in Amsterdam (o.a. bij ABN AMRO) en ook veel in het buitenland gewerkt.

Ik ben al wat ouder en weet van mijzelf dat ik een aantal verbindende faciliterende coördinerende competenties heb, ik kan goed luisteren (wijsheid begint met begrijpen), kan mij door mijn marketing achtergrond en door de nodige levenservaring, verplaatsen in anderen.

Onze uitdaging: Hoe kunnen wij anderen meekrijgen in het besef en het gedachtengoed dat wij op een andere manier verantwoording moeten nemen voor de toekomst die zich aandient. Dat veel oude waarden niet meer van toepassing zijn en sommigen juist wel. Dat het niet is of – of, maar en – en. Dat wij beter naar elkaar om moeten kijken. Dat wij beter naar elkaar moeten luisteren. Dat wij anders moeten omgaan met regelgeving. Er is veel te doen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De kruising tussen de Groene Dijk en de Achtersloot met het uitzicht op de katholieke kerk en de enorme plantanen. Ik ben daar geboren en kan mij nog goed herinneren hoe ik op zondag de klokken hoorde vanuit mijn slaapkamer en mijn vader daar het gras maaide en ik met grote tegenzin het gras bij elkaar moest harken en opruimen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kansen weet ik niet maar wat zeer noodzakelijk is, is het zorgen voor meer woningen voor starters, ouderen en de middengroep die wil doorstromen. Daar moeten wij echt met spoed mee aan de slag. Daarnaast is, mede als gevolg van corona, het behoud (klimaat) en het uitbreiden van de natuur en mogelijkheden/stimulans om daar gebruik van te maken, nog belangrijker geworden voor onze gezondheid. Ook de aandacht voor geestelijke gezondheid (mensen helpen te begrijpen hoe het leven werkt) zou meer aandacht verdienen omdat wat tussen je oren zit voor een groot deel bepaalt hoe je je tot jezelf (hoe voel je je?) en tot anderen (wat denk je over de ander?) verhoudt. Een open deur maar toch waarheid als een koe: onbekend maakt onbemind, anders gezegd “Als je iets niet kent, kun je er onmogelijk van houden”. Daarom blijft onderwijs en ontwikkeling voor mij een rode draad

Wat zijn drie zaken die jij als commissielid wil veranderen?

Samenwerking in de breedste zin van het woord, minder en/of eenvoudigere regelgeving en meer aandacht voor de menselijke maat

Wat betekent D66 voor jou?

Een samenhang van dingen waar ik mij in kan vinden en een vehicle om te proberen met elkaar goede dingen te doen die ertoe doen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen voelt voor mij als een thuis.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Theorie U van Otto Scharmer omdat het uitlegt hoe je leiding kunt geven aan de toekomst die zich aandient.
Sapiens van Yuval Harari omdat het uitlegt hoe wij terecht gekomen zijn waar we nu zijn.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Trip naar een blue zone gebied in Sardinië om te begrijpen wat de ingrediënten zijn om langer gelukkiger en gezonder ouder te worden.

“Ik ben heel streng christelijk opgevoed. Rekening houden met je naaste, zondags 2 keer naar de kerk, 10 geboden. Mijn moeder zei overal Deo Volente achteraan. In Egypte is het Inshallah. Op jongere leeftijd ben ik gaan begrijpen dat het geloof vaak cultureel bepaald is en voor iedereen iets anders en unieks betekent. En dat veel ouders doen wat hun ouders ook deden. Maar dat het ook goed is om opnieuw naar de realiteit van nu te kijken. Met nieuwe inzichten, feiten en cijfers. En dat ieder mens een eigen pad volgt. Die verschillen respecteren en gezamenlijk zoeken naar oplossingen is iets waar ik aan hecht en waardoor ik mij thuis voel bij D66.”